‘Maltepe Dolgu Alanı Bir Kent Suçudur’TMMOB MO İstanbul Büyükkent ve TMMOB ŞPO İstanbul Şubesi: Maltepe Dolgu Alanı Miting Alanı Değil, Bir Kent Suçudur


TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ortak yaptıkları yazılı açıklamada, “Maltepe Dolgu Alanı Miting Alanı Değil, Bir Kent Suçudur” diye belirttiler.

Her iki oda şubesi de Maltepe dolgu alanının neoliberal kent yağması politikaları içinde nereye oturduğunu ve 1 Mayıs gibi bir günde bu alanın kabul edilmesinin bu politikalara karşı bugüne kadar verilen mücadelenin zayıflatılması anlamına geldiğini ifade ederek, şunları vurguladılar:

 

Maltepe Dolgu Alanı Miting Alanı Değil, Bir Kent Suçudur

 

Emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs kutlamaları kapsamında bu yıl gerçekleştirilecek olan mitingin Maltepe Dolgu Alanı’nda yapılmasına DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından karar verilmiş, yer seçimine ilişkin yapılan uyarı ve itirazlara rağmen bu karardan vazgeçilmemiştir.

 

Bizler; meslek alanımız kadar yaşam alanlarımıza, kamu arazilerimize, tüm doğal değerlerimize sahip çıktığımız, temel hak ve özgürlüklerin tehdit altında olmadığı, sokakların ve meydanların özgürleştiği bir gelecek için, mücadelemize meslek ilkelerimiz ve kamusal sorumluluklarımız doğrultusunda devam ediyoruz.

 

Bu mücadelemizi sürdürdüğümüz kent suçlarından birisi de Maltepe Dolgu Alanı’dır!

 

2012 yılında plansız bir şekilde ihale edilip, kentsel dönüşümle yerle bir edilen yaşam alanlarından sağlanan molozların, aylarca kaçak bir şekilde, Maltepe kıyılarına dökülmesiyle başlatılan dolgu projesi, o dönem Odalarımızın ortak mücadelesine konu oldu. Yapılan kaçak dolgu yargıya taşındı ve bilirkişi raporlarıyla alanda bir kent suçu işlendiği tescillendi.

 

Aynı dönemde başka bir kent suçu da, UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan 8500 yıllık Tarihi Yarımada’nın önünde, Yenikapı’ya yapılan dolguyla işlendi.

 

Siyasi iktidar tarafından “yeni meydanlar” olarak inşa edilen hukuksuz dolgu alanları, “sizlere miting alanları yapıyoruz” şeklindeki açıklamalarla meşrulaştırılmaya çalışıldı. Oysa bu neoliberal kent kabusunun sözde miting alanlarında, kentin kendisinden kopuk bir şekilde, ne özgürlüğün ne de emeğin mücadelesi verilebilir. Kentte, kamuya ait ne kadar alan varsa özelleştirip satarak, kentlerin kimliğini ortaya koyan kent meydanlarını da gasp ederek, kendilerinden başka herkese yasaklayan bu anlayış, bizleri hakkımız olan meydanlarda sesimizi duyurmaktan alıkoydu; bu dolgu alanlarına sıkıştırarak kentten ve kullanıcılarından soyutlamaya çalıştı.

 

Ancak bilinmelidir ki; kent meydanı, kentin içinde ve kentin merkezinde olur. Yurttaşların seslerini bir arada ve özgürce duyurabileceği yegane yer kent meydanlarıdır!

 

Bugün Taksim Meydanı’nın yayalaştırılması, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilme hamlesi, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımı ve Taksim Camii gibi projelerle Taksim Meydanı toplumsal hafızamızdan silinmeye çalışılmaktadır.

 

Oysa 1 Mayıs alanı, tüm tarihsel belleğiyle Taksim Meydanı’dır!

 

Bu yıl gerçekleştirilecek 1 Mayıs mitingi için iktidar tarafından dayatılan ve içerisinde Taksim Meydanı dahil olmak üzere İstanbul’un en önemli meydanlarının bulunmadığı 9 alternatif arasından, Odalarımızın verdiği mücadele yok sayılarak tercih edilen Maltepe Dolgu Alanı’na demokratik kitle örgütlerince çağrı yapılmaktadır. Bu alanın tercihi, geçmişte yürütülen tüm mücadeleler, toplumsal hafızamız ve ortak geleceğimiz için büyütmeye çalıştığımız dayanışma düşünüldüğünde, bizler açısından kabul edilemez niteliktedir.

 

Bizler, demokrasi, özgürlük ve temel hak ve hürriyetler için verilen mücadelelerin emek ve meslek örgütleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini, ancak bu sayede kazanım elde ederek yaşamlarımızın ve meydanlarımızın özgürleşebileceğine inanıyor; her ne gerekçeyle olursa olsun kamu adına sürdürülen bu ve benzeri mücadeleleri boşa düşürecek tercihlerin bir daha tekrarlanmamasını talep ediyoruz.

 

Kentlerimizi, mahallelerimizi, parklarımızı, meydanlarımızı, kıyılarımızı ve temel kamusal haklarımızı korumak için;

 

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

 

Emek sömürüsüne, güvencesizliğe, taşeronlaştırmaya, işsizliğe, iş cinayetlerine ve her türlü baskı ve şiddete karşı umudu, dayanışmayı, özgürlüğü ve eşitliği büyütmek için;

 

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın kent meydanlarımız!

 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Ayrıca Kontrol Et

Ataman tipi örgütçülük -II

Ataman, o dönem bizim çizgimizi ve politikalarımızı iyi kavrayan, bunu hayata geçiren, militan bir pratik ve teori ilişkisini kendisinde cisimleştirmiş, o politikaları uygulamakla kalmayıp geliştiren bir insan olarak bilincimde yer etti.