Bakmayın siz “işsizliği çözdük” demelerineBakmayın siz ‘işsizliği çözdük’, ‘ekonomi tıkırında’ dediklerine, Kilis’teki manzara ya da SGK verileri her şeyin özeti


Tayyip Erdoğan ve şürekâsı birer ekonomi uzmanı kesilerek işsizliğin düştüğünden, “toplumsal refahın” büyüyüp, genişlediğinden dem vuradursunlar hakikatin kendisi hayatın içinden konuşmaya devam ediyor.

“İşsizliği bitiriyoruz” gibi büyük kelamlar eden hükümetin istihdamdan anladığının en fazla geçici işler olduğunu biliyoruz. İŞKUR’un geçici işlerden oluşan Toplum Yararına Program’ı (TYP) kapsamına giren işler gibi… Bu işler kapsamındaki işçi alımları için yapılan başvurularsa işsizlik oranının turnusolü olmaya devam ediyor.

Kilis’e bakmak yeter

Daha önce buna dair oldukça çarpıcı görüntüler yansımıştı. Bugün de Kilis’ten bir görüntü düştü basına. TYP kapsamında kentteki kamu kurumlarında 6 ay süreyle 3 bin 250 geçici işçi alınacağı açıklandı. Seçim arifesinde bol keseden dağıtıldığı ve olur olmaz her iş için geçici işçi istihdamına gidilmeye çalışıldığı rakamdan belli.

Bunun için yapılan başvuruda uzayan kuyruklarsa işsizliğin ulaştığı boyutların anlaşılması için çarpıcı. O kadar çok işsiz başvurdu ki İŞKUR önünde upuzun kuyruk ve yoğunluk oluştu.

Kadın ve erkeklerin ayrı sıralarda müracatta bulunduğu İŞKUR’daki başvuruların 11 Mayıs’a kadar süreceği, ardından çalıştırılacak kişilerin kurayla belirleneceği belirtildi.

Sadece Kilis’teki bu görüntüler bile hükümetin onca atıp tutmasına, seferberlikler ilan etmesine rağmen gerek işsizlikte gerekse genel olarak ekonomide nasıl bir tablonun sözkonusu olduğunu açıkça gösteriyor.

İnanmayan SGK verilerine baksın

Sadece dönem dönem yansıyan bu görüntülerle de değil bizzat devlet kurumlarının açıkladığı verilerle de söylemle hakikat arasındaki açı farkını net bir şekilde görebiliyoruz.

SGK’nın açıkladığı veriler bunlardan biri. Bu verilerden ‘muhtaç durumda’ olan toplam yurttaş sayısının 14.4 milyona ulaştığını görüyoruz.

SGK verileri bazı illerdeki yoksulların oranının illerin toplam nüfusunun yüzde 30-40’ını, seçmen sayısının ise yüzde 60 -70’ni geçtiğini gösteriyor. Bu verilere göre 2017 yılında herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan, çalışmayan, SGK’den gelir ve aylık almayan, 18 yaşını doldurmuş ve öğrenci olmayan ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden ( 2017 yılı için 592,50 TL) az olan 8 milyon kişi var.

6,4 milyon kişi ise aylık gelirinin asgari ücretin 1/3’ünden fazla olması nedeniyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemesi gerektiği halde prim borcunu ödeyemedi.

Bu rakamlar ve ifade ettiklerini yaşamdan sayısız örnekle çoğaltmak mümkün.

Ayrıca Kontrol Et

Borusanport’taki Sendika ve İşçi Düşmanlığı: 34 İşçiye 25/2’den Çıkış Verildi

Sanata değer vermek ve hayır işleri yapmakla övünen Borusan’ın Bursa Mudanya’daki Burusanport Limanı’nda çalışan 34 işçi tazminat ve diğer haklarına çökülmesi anlamına gelen 25/2’den işten çıkarıldı. Borusan, Liman-İş işyerinde örgütlendiği andan itibaren işçileri baskıyla istifaya zorladı, Mart ayında bir kıyım girişimi daha oldu