Bakanlar Kurulu’na KHK yetkisi!Bakanlar Kurulu’na seçim yatırımı, ‘güvenliği’, rüşveti, kıyakları, dalaverelerinin yasallaştırılması için KHK çıkarma yetkisi verilmek isteniyor


Baskın seçim kararından önce bir seçimi seçim olmaktan çıkaracak düzenlemeler (mühürsüz oyların geçerli sayılması, sandık başkanlarının devlet görevlisi olması, kolluk güçlerinin ‘gerekli’ hallerde sandık başına çağrılması, … gibi) yapmış olmaları yetmedi. 16 Nisan’da yapılan referandumdan bu yana 1 yıl geçmiş olmasına rağmen “uyum yasalarını” çıkarmayanlar şimdi seçimlere bir buçuk ay kala “uyum yasalarını çıkarmak” bahanesiyle Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi verilmesini istiyorlar.

AKP tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi vermeyi amaçlayan bu tasarı da Yetki Kanunu Tasarısı adıyla Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Tasarıya göre Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi yeni cumhurbaşkanının resmi olarak göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak.

Oldukça esnek ifadelerin kullanıldığı tasarı, zaten fiilen yaşanan ve OHAL’le de en keyfi biçimde uygulanan devletin tüm gücünün yürütme erkinin kontrolünde hem de en keyfi biçimde toplanması anlamına geliyor. Mevcut iktidar bloğunun artık hiçbir kural-kaygı taşımaksızın “istediğimi yaparım” mesajının bir kez daha verilmesi…

İstenen yetki mevcut yasalar ve daha önce alınan yargı kararlarıyla alenen çelişiyor. Tasarı “uyum yasaları için yetki” denilerek çıkarılsa da esasında seçim dönemlerine mahsus her türlü kıyağın, atama ve denetimin önünü açtığı basına yansıyan haliyle de açıkça anlaşılıyor.

Yeni kamu kurum ve kuruluşları kurulması, kaldırılması, üst kademe yönetici atama gibi birçok yetkiyi içeren tasarı adeta “bu seçim seçim değil, biz istediğimiz boruyu öttürürüz!” diye bağırıyor.

Bu haliyle mevcut yasa ve düzenlemeleri, önceki yargı kararlarını keyfince ihlal eden tasarının yetki kapsamı şöyle:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi. Kanunlar ve KHK’larda yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’larda yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi. Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi. Uygulama imkânı kalmayan kanun ve KHK’ların yürürlükten kaldırılması. Kanun ve KHK’larda yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması. Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi, değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması.”

 

Ayrıca Kontrol Et

Emeğe Dönük Kapsamlı Saldırılar Karşısında Asgari Sınırları Parçala!

Suya sabuna dokunmayan, asgari sınırlar içine hapsedilmeye çalışılan mücadeleyi işçi ve emekçilerin yaşamına dokunan acil temel talepler etrafında örgütlemeye ihtiyaç var