Ankara İSİG Meclisi kurulduAnkara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Mimarlar Odası Ankara Şube’de yapılan panel ile kuruluşunu ilan etti.


Panele yoğun bir ilgi ve katılım oldu. Sendika temsilcileri, işyeri hekimleri, çeşitli sektörlerden işçiler ve devrimci-demokrat bireyler yoğun olarak katıldılar.

Panelin açılış konuşmasını Pınar Abdal yaptı. Abdal, yaptığı konuşmada, Ankara İSİG Meclisi’nin kurulduğunu duyurdu. Abdal’ın okuduğu kuruluş deklarasyonunda şunları ifade edildi:

Yaşanan iş cinayetlerinin nedenleri gün gibi ortadayken, ülkenin başbakanının, hem de adı ‘işçi sağlığı ve güvenliği’ olan bir kongrede iş kazalarının yüzde 80-85’inin insan hatasından kaynaklandığı yönünden açıklamalar yapabilmesi, kuşkusuz, Türkiye’de en çok sömürülen ve en çok ölen emek cephesinin örgütsüzlüğünden kaynaklanmaktadır.

Bu yüzden de İSİG Meclisi olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği, salt yasal ya da teknik bir mevzuya indirgenecek bir alan değil, aksine, işçiyi ve onun sağlığı ve güvenliğini bir maliyet unsuru olarak gören üretim biçimi ile ilgili bir sorun olduğunu söylüyoruz.

Çözüm, işçilerin örgütlenmesinde ve sendikal mücadeledir. Örgütsüz işçi, diğer hiçbir hakkını talep edemediği gibi işçi sağlığı ve iş güvenliğini de talep edememekte, kendi hakkı için mücadele edememektedir. Nihayetinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bir sağlık sorunu değil, bir sınıf sorunudur ve sınıf mücadelesinin önemli bir alanıdır. Bu yüzden de iş cinayetleri sınıfsaldır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, emek hareketinin, bağımsız bir işçi sağlığı ve iş güvenliği politikası oluşturma refleksi ile mücadelesinin ifadesidir. Her türlü siyasi, iktisadi ve kültürel iktidar ve çıkar odaklarından bağımsız bir işçi sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulmasını hedefleyen meclisimizin talebi ve mücadelesi oldukça yalındır: Üretim sürecinin farklı yerlerinde duran işçi sağlığı ve güvenliği öznelerini bir araya getiren bir mücadele zemini yaratmak.

Bu yüzden, merkezi bir İstanbul İSİG Meclisi ve yakın zamanda kurulan Kocaeli İSİG Meclisi’nin ardından Ankara’da da bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi kurmamızın en büyük nedeni, sürece yerelin özneleri ile yerinde müdahale etmek, dahası, Ankara’nın çalışma hayatını düzenleyen politikaların ve emek hareketinin de en önemli merkezlerinden biri olmasıdır. Ankara’nın emekçilerin yoğun biçimde yaşadığı bir kent olması da bunun önemli bir nedenidir.

Ankara İSİG Meclisi Girişimi olarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini daha da büyütüp ileriye taşıma sorumluluğu ile meclisimiz iş cinayetlerinin gerçek rakamlarına ışık tutmak hedefinin yanı sıra üretim sürecine odaklanmayı; Ankara’da yaşanan iş cinayetleri, iş kazaları, meslek hastalıkları, emek sömürüsünü kamuoyuna duyurmak ve sürece müdahil olmayı amaçlamaktadır.

Emeğe yönelik ağır saldırıların olduğu bir dönemden geçerken, işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi, her zaman olduğundan daha fazla birleşik bir mücadeleye ihtiyaç duymaktadır. Bugün açısından, işçi sağlığı ve iş güvenliği öznelerinin bulunduğu kesimlerin hiçbirinin tekil mücadelesi, işçilerin sağlığından ve canından olmasını engellemek için yeterli değildir. Bu yüzden, en başta işçi arkadaşlarımızı, sendikaları, meslek odalarını, hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarını, avukatları, işçi ailelerini ve emekten yana tüm kesimleri bu mücadeleyi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz. Yolumuz uzun ve zorlu olacaktır. Yolumuz açık olsun”

Deklarasyonun ardından toplantıya, panelistlerin yaptıkları sunumlarla devam edildi.

İnşaat İşçileri Sendikası Denetim Kurulu üyesi Murat Can Çoban, 2011 yılında Ostim Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşen patlamada kardeşini kaybeden Nihat Güner, iş cinayetleri davalarını takip eden Avukat Murat Kemal Gündü, Doktor Kadir Atlı ve iş güvenliği uzmanı Tülin Yıldırım, panelist olarak hazır bulundular. Panelistler, Türkiye’de iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının her aşamasını ayrı ayrı değerlendirerek, bu mücadelelerin tekil olarak yeterli olmadığına, bütünleşik bir mücadele yürütülmesi gerektiğine dikkat çektiler.Panelistlerin sunumlarından sonra panele katılanların yoğun ilgisi ve sorularıyla etkinlik sonlandırıldı. 

Ayrıca Kontrol Et

Küçük: Fiili Meşru Mücadele Yürütecek Odaklar Yaratmalıyız

1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin geleneksel örgütlenmelerinin çoktan dolan miadına karşı gerek sendikal gerekse siyasal alanda güven verecek, dünya gerçekliğine uygun bir militanlık ve fiili meşru mücadele hattında yürüyecek odaklar yaratmak gerektiğine dikkat çeken Alınteri yazarı Mürüvet Küçük, "Bu dönemin mücadele ruhu geri çekilmede değil, saldırıda somutlaşmaktadır. Yıllardır yaşanan geri çekilmenin yarattığı çözülme hali gücümüzü birleştirdiğimiz oranda sınıfa karşı sınıf ruhuyla yanıt verecek bir netliğe ulaşmak zorunda."