‘Çocuklarımızın düşleri için katillerin peşindeyiz’Polis sendika ve meslek odalarının çocuk istismarını ve kayıplarını Ankara YKM önünde protesto etmesine izin vermedi, emekçiler basın açıklamasını İzmir Caddesi’nde gerçekleştirdi


Çocuk cinayetlerine, kaçırılmalarına, taciz ve tecavüzlere karşı bugün saat 12:30’da Ankara YKM önünde bulaşarak basın açıklaması yapacak ASMMMO, ATO, DİSK ve KESK bileşenlerine daha toplanmadan polis saldırdı.

Çocuklarımızı düşleri için çocuk katillerinin peşindeyiz” diyen sendika ve meslek örgütlerinin basın açıklaması için belirledikleri saat 12:30’ken daha 12:00’de alana gelmeye başlayana DİSK Genel-İş üyesi işçileri polis kalkanlarla alandan uzaklaştırdı.

“Çocuk katillerine, tacizcilerine, tecavüzcülerine müdahale etmiyorsunuz, buna tepki gösterenlere saldırıyorsunuz” sözleriyle tepki gösteren halka da polisin sataştığı görüldü.

Genel-İş üyesi işçilerin alandan uzaklaştırılmasından sonra diğer kurumlardan işçi ve emekçiler aynı yere geldiler. Polis aynı tutumu onlara da takındı.

Kitle bunun üzerine pankartlarını-dövizlerini açarak Necatibey Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti. “Çocuklarımız geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkıyoruz” pankartının açıldığı yürüyüşte polis çevreye gerilim taşıdı.

Polis amiri kitlenin burada da basın açıklaması yapmaması, İzmir Caddesi’ne geçerek orada yapabileceğini buyurdu. Gerekçe, “güvenlik”ti!

İzmir Caddesi’nde kurumlar adına yapılan açıklamada Türkiye’de kayıp çocuk vakalarının 8 yılda 100 bini aştığı, sadece 2008-2016 arasında 16 ülkenin nüfusundan fazla çocuğun kaybolduğu belirtildi. Bu tabloda bugüne kadarki gerici, cinsiyetçi politikaların etkili olduğu ifade edilerek, çocukların sadee anne ve babalarına ait olmayıp tüm topluma ait oldukları vurgulanarak, “Bizler sorumluyuz çocuklarımızdan” denildi.

KESK Eş Başkanı Aysun Gezen de yaptığı konuşmada, çocuk istismarı karşısıdna hadım ya da idamın dillendirilmesinin sakatlıklarına değindi. “Yaşam hakkı kutsaldır” diyen Gezen, tecavüz ve tacizlerin ana kaynağının ideolojik, politik söylemler olduğunu belirtti.

Hadım gibi yöntemlerden “bir an önce vazgeçilmelidir” diye belirten Gezen, “Bizim mücadelemiz ataerkil, erkek egemen anlayış ve kapitalizme karşıdır. Çocuk evliliklerin önünü açan anlayış, okullarda haremlik selamlık anlayışını yaygınlaştırmıştır. Sorumlusu hükümettir” diye vurguladı.

Kurumların ortak basın açıklaması Gezen’in konuşmasından sonra sona erdi.

Ayrıca Kontrol Et

Atılan Adım, Harcanan Soluk Boşa Gider mi?

Her soluğun ve her adımın karşı konulmaz bir dönüştürücü gücü vardır. Yeter ki, biz sesimizi esirgemeyelim. Önce tüm samimiyetimizle ve bilincimizle kendimize seslenelim.