Yeni rejime geçişin Anayasal düzenlemesi de KHK’yla yapılıyorSon çıkarılan KHK’yla Bakanlar Kurulu’nun yani hükumetin tüm yetkileri partili cumhurbaşkanına devredildi


Yasama-yürütme ve yargı gücünün partili cumhurbaşkanının denetiminde merkezileştirilmesi anlamına gelen rejim ve devlet biçimine uygun yasal düzenlemeler de onun mantığına uygun olarak KHK’larla yapılıyor.

Yargı ve parlamento yani yasama gücünün bu mantığa göre dönüşümünde şimdiye kadar hayli yol alındı. Bundan sonra bu iki gücün yürütme erkinin yerine geçen partili cumhurbaşkanının yetki ve sorumlulukları karşısında daha da hükümsüz kalacağı açık.

Son çıkarılan KHK’yla ise Bakanlar Kurulunun yani hükumetin tüm yetkileri bu cumhurbaşkanına devredildi. Bu, Anayasa üzerinde yapılan değişikliklerle yasal bir çerçeveye kavuşturuldu.

Yürürlükteki kanun ve KHK’ların yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Partili rejimi-devlet biçimiyle ilgili düzenlemeleri içeren yeni KHK, Tayyip Erdoğan’ın yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik düzenlemeler yer aldı. 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz’da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanına devredildi

Söz konusu KHK’da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi. Yeni KHK’yla 1924 yılından 1960’a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan “İcra Vekilleri Heyeti” ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen “Bakanlar Kurulu” ve “Başbakanlık” ibareleri, “Cumhurbaşkanı” ve “Cumhurbaşkanlığınca” olarak değiştirildi.

Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar Cumhurbaşkanı’na yapılmış sayılacak

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK’larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK’ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak. Bu KHK’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

Yeni düzenleme yemin töreninin yapılacağı gün yürürlüğe girecek

Ayrıca Kontrol Et

Çankaya Belediyesi Emekçileri: Biz de yoksul olmak istiyoruz!

Çankaya Belediyesi şirketlerinde çalışan emekçiler, yayınladıkları mektupla “Açlık sınırında yaşamayı kabul etmiyoruz insanca yaşayabilmek için biz de yoksul olmak istiyoruz!” dediler ve örgütlü oldukları Genel-İş’in işçilerin çıkarlarını, yaşam koşullarını dikkate almadan imzaladığı toplu sözleşmelere tepki göstererek “Sizin maaşlarınızı biz ödüyoruz, haklarımızı koruyun diye oradasınız” dediler.