Haziran’da 149, 2018’in ilk 6 ayında 907 işçi…İSİG Meclisi Haziran ayında en az 149, 2018’in ilk 6 ayındaysa 907 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini açıkladı


İSİG Meclisi’nin Haziran ayı raporunun girişinde Kocaeli ve Ankara’da da çalışmalara başlandığı hatırlatılarak, destek-dayanışma çağrısı yapıldı. Meclis’in tarihsel gelişimi, kuruluş amacı ve kimlerden oluştuğu, bugüne kadar nasıl bir pratik sergilediği konusunda bilgilendirmelere yer verildi, ilke ve hedefleri anlatıldı.

Raporun devamında 2018’in ilk 6 ayında en az 907 işçinin iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Bu ölümlere aylara göre şöyle ayrıntılandırıldı:  Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi.

Verilerin yüzde 82’sini ulusal ve yerel basından; yüzde 18’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan gelen bilgilerle oluşturulduğunun belirtildiği raporda, Haziran ayında hayatını kaybeden 149 işçiden ikisinin meslek hastalığı nedeniyle ölen çiftçiler olduğu belirtildi.

Meslek hastalıkları nedeniyle ölümlerin aslında daha fazla olduğu belirtilerek, “Oysa ILO ve WHO verilerine göre 1 “iş kazası sonucu ölüm” karşılığında yaklaşık 6 “meslek hastalığı sonucu ölüm” olmaktadır. Bu durumda Türkiye’de Haziran ayında yaklaşık 900 işçinin meslek hastalıklarından dolayı ölmüş olabileceği öngörebiliriz…” denildi.

Raporun devamında hem Haziran ayında hem de 2018 yılının ilk 6 ayında iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçiler mesleklerine, cinsiyetlerine, yaşlarına, iş kollarına, ölüm nedenlerine, örgütlü olup olmadıklarına, kentlere ve göçmen işçilere göre şöyle ayrıntılandırıldı:

Haziran ayında en az 149 işçi yaşamını yitirdi


• 149 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor…

• Ölenlerin 9’u kadın işçi, 140’ı erkek işçi… Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret ve konaklama işkollarında gerçekleşti…

• 2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti…

• 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Gürcü, 1’i Özbek ve 1’i Azeri…

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğunu tespit etmiştik. Ancak bu durum tersine dönmüş durumda. Üst üste dördüncü aydır sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artışında azalma görülüyor…

• En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay kalp krizi/beyin kanaması ile şiddet nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor…

• Haziran’da Türkiye’nin 50 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Adıyaman, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşandı…

• Ölenlerin 2’si (yüzde 1,34) sendikalı işçi, 147 işçi ise (yüzde 98,66) sendikasız. Sendikalı işçiler taşımacılık ve güvenlik işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim…

2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi yaşamını yitirdi

2018 yılının ilk altı ayında meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen 4 emekçi ölümü tespit ettik…

• 907 emekçinin 728’i ücretli (işçi ve memur), 179’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor…

• Ölenlerin 49’u kadın işçi, 858’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, ticaret, büro, eğitim, sağlık, konaklama ve ev işçiliği işkollarında gerçekleşti…

• 11’i 14 yaş ve altında olmak üzere 33 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, ticaret, metal, inşaat, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti…

• 47 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 20’si Suriyeli, 11’i Afgan, 5’i Pakistanlı, 2’si Azeri, 2’si Gürcü, 2’si Ukraynalı, 1’i Iraklı, 1’i Kırgız, 1’i Macar, 1’i Özbek ve 1’i Tacik…

• Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, belediye/genel işler, konaklama, enerji ve madencilik işkollarında gerçekleşti…

• En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Kalp krizi/beyin kanaması, şiddet, elektrik çarpması ve zehirlenme boğulma nedenli iş cinayetlerinde takip ediyor…

• 2018 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin 78 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bursa, Antalya, İzmir, Konya, Aydın, Gaziantep, Samsun, Ankara ve Şanlıurfa’da yaşandı. Ağrı, Çankırı ve Giresun’da iş cinayeti bilgisi gelmedi…

• Ölenlerin 21’si (yüzde 2,31) sendikalı işçi, 886 işçi ise (yüzde 97,69) sendikasız…

Ayrıca Kontrol Et

Atılan Adım, Harcanan Soluk Boşa Gider mi?

Her soluğun ve her adımın karşı konulmaz bir dönüştürücü gücü vardır. Yeter ki, biz sesimizi esirgemeyelim. Önce tüm samimiyetimizle ve bilincimizle kendimize seslenelim.