Düsseldorf’ta yeni polis yasasına karşı protestoDün Almanya’nın Düsseldorf kentinde yeni polis yasasının protestosu vardı


YAŞANACAK DÜNYA

Bugün (dün) Almanya’nın Düsseldorf kentinde yeni polis yasasının protestosu vardı.

Polise yasa hukuk tanımaksızın istediği biçimde kişileri tutuklama, mail ve telefonlarını dinleme de dahil “polis devleti” yetkisi veren yasa büyük tepkilere rağmen eyalet parlamentolarından geçiriliyor.

Protesto eylemi Friederick Ebert Platz’da Saat: 14:00’de başladı. Uzun bir güzergâhta yürüyüşten sonra eyalet parlamentosunun önünde yapılan mitingle son buldu. Yirmi bini aşkın kişinin katıldığı miting ve yürüyüşte ilk göze çarpan katılanların yüzde doksanının oldukça genç olmasıydı.

Bileşenlerin renkliliği ve canlılığı ise ikinci sırada geliyordu. Futbol taraftarlarından feministlere, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Parti gençlik örgütlerinden, müzik guruplarına, milletvekillerinden Korsanlar adlı anti-faşist guruba, sayısız antifaşist antikapitalist guruptan, sendikalara kadar oldukça geniş bir yelpazeden söz edilebilir.

Bu da toplumun çeşitli kesimlerinin sadece politik insanları değil, onlar başta olmak üzere her insanın yaşamının polisin iki dudağı arasında olmasına duyulan tepkinin yaygınlığının dışa vurumuydu.

Genç katılımın ağırlığı döviz ve pankartların yaratıcılığına da yansımıştı. TDH ve Kürdistan kökenli örgütlenmelerin katılımının zayıflığı ise dikkat çekiciydi.

Alınteri okurları da eylemde yerini aldı.

Ayrıca Kontrol Et

Hiç Kimsenin Gör(e)mediği Bir İşçi Cinayeti İşlendi

Dilan Metin eşi Bulut Metin'in katledilmesine dair gerçekleri gazetemize anlattı: