Kongo GumiDünyanın bilinen en eski ve en uzun yaşamış aile şirketi 578 yılında kurulan ve 2006 yılında 14 asırlık bir geçmişi sonlandıran tapınak inşaatçısı Kongo Gumi


Dünyanın bilinen en eski ve en uzun yaşamış aile şirketi 578 yılında kurulan ve 2006 yılında varlıklarını Tamakatsu’ya satarak 14 asırlık bir geçmişi sonlandıran tapınak inşaatçısı Kongo Gumi. Şirket bunca asır ayakta kalmış olmasını, yönetimi kıdem olarak sırası gelen en büyük aile ferdine devretmek yerine, gerçekten işin gerektirdiği sorumluluk ve yeteneklere sahip olanları lider olarak seçme esnekliklerine bağlıyor.

Peki 14 asır ve yüz küsur kuşak ayakta kalmış olan şirketin 21. yüzyılda tarihe gömülmesinin ardında yatan zayıf nokta ne? Bunun iki sebebi olduğu düşünülüyor. İlki finansal sebepler. Şirket 1980’lerde gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla ciddi bir borç yükü altına giriyor ve 1992-1993 resesyonunda önemli ölçüde yıpranıyor. İkincisi ise sosyal değişimler; yani ülkede tapınaklara yapılan azalan yatırım.

[Telgraftan Tablete, Evrim Kuran]

Ayrıca Kontrol Et

Shakespeare’in İçtenlikli Dizeleri

Shakespeare’in oyunlarındaki kişiler hiçbir açıdan Shakespeare’in sözcüsü sayılmazlar. Onun yazdıklarından alıntılarla, birbirine tam karşıt sonuçlara varabiliriz