Sendikalara da Erdoğan vesayeti!5 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Erdoğan’a bağlanan DDK sendika ve meslek örgütlerini de sorgusuz-sualsiz denetleyecek, sendikacıları görevden alabilecek


Başkana sormadan kuşun bile uçamayacağı şekilde ince ince dokunan yeni rejim-devlet biçiminde sendika ve meslek örgütlerinin denetimi de aynı şekilde bu başkana devredildi.

15 Temmuz’da çıkarılan (ki artık takip bile edemiyoruz) 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle doğrudan Tayyip Erdoğan’a bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), bundan sonra tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini ve işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek.

Soruşturma açılabilecek

Kararnameye göre DDK sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.

Kurul ayrıca cumhurbaşkanı tarafından verilecek “diğer işleri” yapmakla yükümlü olacak.

Kurul denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi (gizli veya açık) hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek. Denetlenen kuruluş bu bilgi ve belgeleri istenen yere getirmekle yükümlü olacak.

Görevden uzaklaştırılabilecekler

Kararnamenin 6. maddesi denetleme sırasında denetlemeyi yürüten DDK grup başkanına her kademe ve rütbedeki görevli için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilecek ve görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını yetkili makamlardan isteyebilecek.

Korporasyon adımı

Sendikacıların işlerine son vermek, her türlü denetimi keyfi bir mekanizmaya bağlamak işçi sınıfının örgütlenme hakkına dönük kritik bir saldırı kararıdır.

Sendikal örgütlenmenin de faşist bir mantıkla korporatifleştirilmesinin bir adımı olan bu kararın sonuçlarını öngörmek zor değil. Bağımsız kitle örgütleri olan sendikalara devlet kurumu muamelesi yapılmasının ilk sonuçları siyasi baskı ve keyfi müdahaleler olacaktır. Kapatmalar, cezalar, meşruiyetlerini tanımama…

Aynı şey meslek örgütleri için de sözkonusu olacak. Rejimin politikalarına karşı tutum alan herhangi bir meslek örgütü veya sendikanın keyfi bir şekilde kapatılmasına kadar gidebilecek bir düzenlemedir bu.

Ayrıca Kontrol Et

İnşaat işçileri gözaltında, sendikalardan çağrı…

Üyelerinin haklarını gasbeden Limak ve FK’ye karşı yapılan eylemde üye ve yöneticileri gözaltına alınan İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş, yarın saat 13:00’te aynı yerde gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılım çağrısında bulundu