SGK da Sayıştay denetiminden çıkarıldıBorçlarıyla gündemden düşmeyen SGK da Sayıştay denetimi dışına çıkarıldı


Burjuva devletin yasama-yürütüme-yargı gücünün yürütmenin başına oturan başkanın ve küçük bir çekirdeğin denetiminde toplanması anlamına gelen yeni rejim-devlet biçimi şimdi yapılan düzenlemelerle tepeden tırnağa bir inşa yoluna gidiyor.

Sendikalardan asgari ücretin belirlenmesine hatta tiyatrolarda hangi oyunun oynanacağına kadar tüm bir siyasi yapıyı olduğu kadar toplumsal hayatı da bu yeni rejimin bastığı kriz zeminine göre kontrol altına almayı ifade eden bu düzenlemelerden biri de borçlarıyla gündemden düşmeyen SGK’nın Sayıştay denetiminden çıkarılması oldu.

Devlet bütçesinin en keyfi biçimlerde kullanılması ve her türlü yolsuzluk ve kirli işin göstermelik denetimlerden bile uzak tutulması anlamına gelen bu denetimsizleştirme operasyonlarının tek adresi SGK değil elbette. Ama mesele işçi hakları ve patronların korunması olunca bu denetimsizliğin daha da keyfileştiğini özellikle belirtmek gerekir.

SGK’nın Sayıştay denetimi dışına çıkarılması da bu yaklaşımın tipik ifadesidir.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, SGK ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, kurumun idari ve mali açıdan özerk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olduğu ifadeleri aynen korunurken, “Kurum Sayıştay’ın denetimine tabidir” bölümü çıkarıldı.

Başka bir düzenleme yapılmaması durumunda SGK artık her yıl Sayıştay tarafından denetlenmeyecek ve oluşturulan rapor kamuoyu paylaşılmayacak.

Hedefler konuldu

SGK, merkezi yönetim bütçesinden kendisine ayrılan sosyal sigortalar, genel sağlık sigortasına ilişkin ayrı ayrı olmak üzere transfer tutarını, 3 yıllık transfer projeksiyonunu ve uzun dönem emeklilik ve genel sağlık sigortası finansman hedeflerini gerçekleştirmekle görevli olacak.

Bu kapsamda finansman hedefleri, her yıl en geç ekim ayında, bir sonraki yıl uygulanmak üzere yönetim kurulunun önerisi üzerine, Çalışma Bakanı’nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcıları ile SGK Başkanı ve Çalışma Bakanınca belirlenecek diğer üyelerin katılımıyla oluşan komisyon tarafından belirlenecek.

Ayrıca Kontrol Et

Abalıoğlu Lezita’da patron her yolla örgütlenme ve grev hakkına saldırıyor

Patronların işçi sınıfının örgütlenmesini engellemek için yapmayacağı şey yok! İzmir Kemalpaşa’daki Abalıoğlu Lezita işçileri, 2021’de Öz Gıda-İş’te örgütlendi, patron yetkiye itiraz etti, dava işçiler lehine sonuçlandı. Sendikayı tanımamakta ısrar edince alınan grev kararının karşısına Hindistan’dan işçi getirtmek, fabrikanın etrafını tel ve TIR dorseleriyle çitlemek, işçileri baskıyla istifa etmeye zorlamak gibi saldırı biçimleriyle çıktı