AYM metal grevlerinin yasaklanmasını 3 yıl sonra yanlış bulduAYM Bakanlar Kurulu’nun 2015’teki metal grevlerini yasaklamasını 3 yıl sonra yanlış buldu, Bakanlar Kurulu’nun davacı BMİS’e 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti


DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS), metal işçilerinin 29 Ocak 2015 tarihindeki grevinin Bakanlar Kurulu tarafından yasaklanmasıyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun 3 yıl sonra sonuçlandığını ve Bakanlar Kurulu’nun 50 bin TL’lik sembolik bir tazminat cezası ödenmesine hükmedildiğini açıkladı.

BMİS’in bundan sonra grevlerin “sermayenin istekleri doğrultusunda ve Bakanlar Kurulu tarafından kanuna aykırı olarak ertelenmesinin önünün de kesildiğini düşünüyoruz” gibi “iyimser” bir beklentiyle duyurduğu AYM kararının gerekçelerinde şu vurguların yer aldığı belirtildi:

Anayasa Mahkemesi “milli güvenlik” kavramının uygulayıcıların kişisel görüş ve anlayışlarına göre genişleyebilecek, öznel yorumlara elverişli, bu nedenle keyfiliğe varabilecek uygulamalara yol açabileceği, grevin uygulanacağı işyerlerinde üretimin bir süre durmasının milli güvenliği nasıl etkileyeceğinin ortaya konmadığını açıkça belirterek keyfilik iddialarımızı doğrulamıştır.

Ayrıca yine kararında Bakanlar Kurulu’nun erteleme kararındaki “ekonomik güvenliğin milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu” şeklindeki kavramın açıklamaya muhtaç olduğunu belirtmiş, “ekonomik güvenlik” kavramının grev erteleme sebebi olarak yasada sayılmadığı, erteleme kararının sendika hakkına müdahale olduğunun altını özellikle çizmiştir.

Tüm bu gerekçelerle de, Anayasa’nın 51. Maddesi ile güvence altına alınan sendika hakkının ihlal edildiği tespit edilmiş ve idarenin 50.000,00 TL. manevi tazminat ödemesine karar verildiğini açıklamıştır.

Bu kararla Anayasa Mahkemesi Türkiye’de sendikal hakların ihlal edildiğini grev hakkının engellendiğini açıkça teyit etmiştir.

Bir hukuk devletinde, bu karardan sonra benzer durumlarda asla bir grevin ertelenmesi kararı verilemeyeceğini herkes bilir. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise grev erteleme kararı ile karşılaşmayacağımıza inanmak istiyoruz.

Ayrıca Kontrol Et

1 MAYIS’ın Adresi Taksim Meydanı’dır!

2024 1 Mayıs Platformu Çalışma Bakanı'nın dünkü açıklamasını yanıt verdi