Uluslararası Sağlık Hizmetleri şirketi de kuruluyor!Sağlık artık döviz getirecek bir piyasadır bunun tescili de yeni kurulacak Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) unvanlı anonim şirkettir, şirketin hisselerinin tamamı da Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacak


Sağlık gibi temel ve yakıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanmasını birer şirket ve AVM gibi düzenlenen Şehir Hastaneleri’ne devreden ve bundan “müşteri bulacağız” gibi akıl almaz bir cümleyle bahsedebilen neoliberal vampirliğin ustaları bu mantıklarına uygun olarak Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ) unvanlı bir anonim şirket kuruyorlar. Şirketin hisselerinin tamamı da ne alaka diyeceksiniz ama bu mantığa göre çok alakalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait olacak.

Bunun tercümesini açıktır: Sağlık artık uluslararası piyasalarda döviz getirecek müşteriler arayan, tüm yatırım ve tanıtımlarını bu noktaya odaklanarak yapan özel bir piyasadır.

Sağlık yatırımlarını, fiyatlandırmasını, yoğunlaştığı alanları ve hizmetin kalitesini bu temel amaca odaklayanlar için yurtiçindeki gariban hastanın hiçbir ehemmiyeti yoktur. Sadece parası olan içindir her şey. Şehir Hastaneleri’nin mantığı da tam budur!

Devlet hastanelerine yıllardır çivi çakılmaması, yüksek bedeli olan teknolojik altyapının esemesinin okunmaması ve hemen hepsinin şimdilerde tasfiye edilmesi işçi ve emekçiler için sağlık hizmetinin aslanın ağzında olacağı anlamı taşıyor.

Burjuva medyanın USHAŞ’la ilgili haberi verirken kullandığı dil bile be temel ihtiyacın piyasanın azgın iştahına göre yeniden tanımlandığının tipik ifadesidir:

Türkiye’nin sağlık hizmeti alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak amacıyla ülkede sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemeyip, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

Tam bir sağlık şirketi!

Devleti bir aile ve yandaş şirketi haline getirenler, temel toplumsal ihtiyaçları da aynı şirket mantığının bir parçası haline getiriyorlar. Sağlık alanında oluşturulan USGAŞ’ın yetkileri ve yapıp-edecekleri de bunun somut ifadesidir.

Sözkonusu kurum uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek USHAŞ, yurt dışında sağlık kuruluşu açabilecek, işletebilecek.

 

USHAŞ’ın ilgili olduğu bakanlık Sağlık Bakanlığı, hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olacak, başlangıç sermayesi 10 milyon Türk lirası olacak.

 

USHAŞ’ta, İş Kanunu’na tabi personel istihdam edilecek.

 

USHAŞ, Kamu İhale ve Kamu İhale Sözleşmeleri kanunları ile 233 sayılı KHK’ye tabi olmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı’na yani “aileden” Berat Albayrak’a bağlı olacak bu şirketin yine sağlık alanında yatırımları olan “aile” hastaneleri için nasıl bir ihale usulüyle çalışacağı, kimleri nasıl ihya edeceği başından belli.

İşçi ve emekçiler için sağlık hizmetine ulaşmanın neredeyse imkansız olacağı kadar belli hem de…

Ayrıca Kontrol Et

Özak Tekstil işçilerine jandarma saldırdı!

Özak Tekstil’in Urfa’daki fabrikasında sendika seçme haklarına yapılan saldırıya karşı 10 gündür direnen işçilere jandarma saldırdı Grev kırıcıların içeri girmesini engellemek isterken saldırıya uğrayan işçilerden 15’i ve BİRTEK-SEN yöneticileri Mehmet Türkmen, Deniz Kar, Mazlum Ayçiçek gözaltına alındı. Saldırıdan sonra içerdeki işçilerde çıkmak istediklerini belirtti