DİSK: Türkiye’de 1 milyon çocuk zorla çalıştırılıyorDİSK, zorla çalıştırılan çocukların yaş ortalamasının 5 ile 12 arasından değiştiğini ve sayısının yaklaşık 1 milyona ulaştığını açıkladı


Türkiye’de her geçen gün artış kaydeden çocuk istismarının yanı sıra zorla çalıştırılan çocuk işçilerin oranı da her geçen gün artıyor.

Sorunun takipçisi emek örgütleri artışın nedenini hükümetin politikalarına bağlıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, nüfusunun yüzde 30’u çocuklardan oluştuğunu belirterek, zorla çalıştırılan çocukların yaş ortalamasının 5 ile 12 arasından değiştiğini ve sayısının yaklaşık 1 milyona ulaştığını kaydetti.

Zorla çalıştırılan çocuk sayısındaki artışın temel nedeninin çocuk emeğinin, küresel kapitalist sistem içerisinde görece az vasıf gerektiren sektörlerde esnek, güvencesiz, itaatkâr ve ucuz emek olarak görülmesi olduğunu vurgulayan Gürbüz, çocukların, fiziksel, zihinsel ve eğitsel, gelişimlerine zarar veren işlerde erken yaşta çalışma hayatına girmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

‘ÇOCUKLARIN VASIFSIZ GÜCÜ UCUZ İŞGÜCÜNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR’

Zorla çalıştırılan çocukların, bazı sektörlerde ucuz emek olarak kullanıldığına dikkat çeken Gürbüz, “Sanayi sitelerinde veya benzeri yerlerde çıraklık, mesleği öğrenmek ve devamında bu meslekte uzmanlaşmayı ifade eden bir çalışma biçimi iken, günümüzde emeğe dayalı üretimin yerini teknolojinin almasıyla birlikte çıraklar, basit teknolojik aletleri kullanan ‘vasıfsız ve ucuz işgücüne’ dönüşmektedir. Durum böyle olunca da çocuklar ister kayıtlı, ister kayıtsız, ister çırak, ister sokakta çalışsın, küçük yaşlarda korumasız, geleceksiz ve güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda  bırakılıyor” diye belirtti.

ÇOCUK YOKSULLUK ORANI EN FAZLA ÜLKE TÜRKİYE 

Türkiye’deki çocuk yoksulluk oranına dikkat çeken Gürbüz, “Ülkemizde çocuk işçiliğinin artışında, çocuk yoksulluk oranının yüksek olmasının önemli bir etkisi vardır. Türkiye, AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında çocuk yoksulluk oranı en fazla olan ülkedir. Türkiye’de çocukların yoksulluk oranı yüzde 25,3’tür” dedi.

‘ZORLA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUK ORANI URFA’DA YÜZDE 47, DERSİM’DE YÜZDE 17’

Zorla çalıştırılan çocuklar sorununu bölge bazında değerlendiren Gürbüz, bu sayısının en fazla olduğu illerin Urfa, Şırnak, Ağrı, Van, Siirt ve Muş olduğunu belirtti. Urfa’nın çocuk işçiliği konusunda yüzde 46.7’yle birinci sırada olduğunu aktaran Gürbüz, bu ili sırasıyla Şırnak’ın yüzde 45, Ağrı’nın yüzde 43,  Muş’un yüzde 42, Siirt’in ise yüzde 42 ile izlediğini ifade etti. Gürbüz, bölgede zorla çalıştırılan çocuk sayısını en düşük olduğu ilin yüzde 17 ile Dersim olduğunu kaydetti.

‘BÖLGEMİZDE 85 BİN ÇOCUK ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR’

Bölgede tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuk sayısının bir hayli fazla olduğunu vurgulayan Gürbüz, şöyle devam etti: “Tarım işçiliği daha çok kadınlar üzerinden yürüyor. Yani kız çocukları eğitimlerinden alınarak tarlada fındık toplama, çapa vb. işlerde çalıştırılıyor. Erkek çocuklar da sanayi sitelerinde çalıştırılıyor. Şu an bölgemizde 18 yaş altı binlerce çocuk zor koşullar altında çalıştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre, bölgemizde 12- 14 yaş arası yaklaşık 85 bin çocuk, başta tarım olmak üzere birçok sektörde çalıştırılıyor.”

‘YENİ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR’

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için yeni politikalara ihtiyaç olduğunu dile getiren Gürbüz, şunları söyledi: “Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gelir dağılımı, istihdam, ücretler sosyal ve güvenlik alanlarından iyileştirmeler yapması gerekir. Bu nedenle çocuk işçiliğinin önüne geçmek için öncelikle çocukların temel sağlık, eğitim, gelişim ve barınma ihtiyaçları kamusal olarak karşılanmalı, sosyal politikalar kapsamında gelir dağılımı, istihdam, ücretler, sosyal güvenlik gibi sosyal ve ekonomik alanlarda iyileştirmeler yapılmalı. Çocuk yoksulluğuna karşı önlemler alınmalıdır. Belki o zaman bir bu sorun ortadan kalkabilir.”

Mezopotamya Ajansı

Ayrıca Kontrol Et

Bağımsız Maden-İş’ten İliç ‘faciasına’ dair rapor: Güvensiz, güvencesiz, önlemsiz, düşük ücretli ve baskı altında çalışma!

Erzincan İliç’te geliyorum diye diye gelen Çöpler Altın Madeni’ndeki işçi ve doğa katliamı öncesinde ve sonrasında bölgede bulunan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, “Öncesi ve Sonrasıyla 13 Şubat” başlıklı gözlem raporunu yayınladı. Olup bitenleri 10 maddede özetleyen rapor aynı zamanda maden patronlarına yaratılan sömürü cennetinin de aynası oldu