Asıl zam yağmuru şimdi başlıyorBOTAŞ ve EPDK elektrik ve doğal gaz için yeni zamlar açıkladı. Buna göre elektriğe yüzde 15 civarında doğal gaza da hanelerde yüzde 9 sanayide yüzde 14 oranında zam yapıldı


Döviz kurlarındaki artışla kendini gösteren ekonomik krizin işçi ve emekçilerin hayatlarına enflasyon yani hayat pahalılığı olarak daha katmerli bir biçimde yansımasındaki asıl perde şimdi açılıyor.

Ağustos ayında da konutta yüzde 9, sanayide yüzde 14 oranında zam yapılan doğal gaza, Eylül ayında aynı oranlarda yeni zamlar bindirildi.

Elektriğe ise bu aydan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre ortalama yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrik ve doğalgaz için açıkladığı bu fiyatlar, aynı zamanda aklımıza gelebilecek tüm tüketim kalemlerine de zam anlamına geliyor.

Şimdiye kadar döviz kurlarındaki artışı “dış güçlerin” komplosu olarak sunan ve bu argümanı yeni bir “milli şahlanış”, “milli kurtuluş mücadelesi” olarak işçi ve emekçilerin azımsanmayacak bölüklerine sunan rejim, yarattığı sarhoşluk halini Eylül ayından başlayarak tüm temel tüketim kalemlerine yapılacak astronomik zamlarla devam ettirebileceğini sanıyor ya da sanmak istiyor.

Fakat asgari ücretin daha şimdiden yüzde 40 oranında değer kaybettiği, enflasyonun yüzde 20’lere dayanıp onu da aşacağı önümüzdeki günlerde kışkırtılan “milli” duyguların sofrada küçülen ekmeği büyütmeye yetmeyeceği yaşanıp görülecektir.

İşçi sınıfında henüz küçük bölükleriyle de sınırlı olsa ücretlere ek zam talebiyle başlayan eylemler bu kıpırdanışın ve önümüzdeki günlerin habercisi gibi…

Ayrıca Kontrol Et

Küçük: Fiili Meşru Mücadele Yürütecek Odaklar Yaratmalıyız

1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin geleneksel örgütlenmelerinin çoktan dolan miadına karşı gerek sendikal gerekse siyasal alanda güven verecek, dünya gerçekliğine uygun bir militanlık ve fiili meşru mücadele hattında yürüyecek odaklar yaratmak gerektiğine dikkat çeken Alınteri yazarı Mürüvet Küçük, "Bu dönemin mücadele ruhu geri çekilmede değil, saldırıda somutlaşmaktadır. Yıllardır yaşanan geri çekilmenin yarattığı çözülme hali gücümüzü birleştirdiğimiz oranda sınıfa karşı sınıf ruhuyla yanıt verecek bir netliğe ulaşmak zorunda."