Ağustos’ta en az 180 işçi iş cinayetlerinde katledildiİSİG Meclisi Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. Ağustos’ta en az 180, 2018’in ilk 8 ayında da en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde katledildiğini belirtti


İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), 2018 yılının Ağustos ayında 180 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi (İSİG), 2018 Ağustos ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. Yüzde 89’unun ulusal basından yüzde 11’inin de işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan edinilen bilgilerle hazırlandığı belirtilen raporda, Ağustos ayında 180 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İSİG Meclisi bu ayki raporuna iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının 2012 yılından beri her ayın ilk pazar günü Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirdikleri ve 2 Eylül’de 75’incisini yapmak istedikleri Vicdan ve Adalet Nöbeti’nin yasaklanmasına değinerek başladı. Ailelerin nöbetinin tamamen keyfi bir şekilde yasaklanması ve kendilerine tebliğ edilen kararda, “Adalet Arayan İşçi Aileleri Organizesinde; 2 Eylül 2018 Pazar günü Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanında yapılmak istenilen, basın açıklaması, oturma ve diğer etkinlikler Milli Güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 10 ve 17.maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç maddesi gereği Beyoğlu Kaymakamlık makamının 02/09/2018 ve tarih 2018/1806 sayılı kararı ile yasaklanmıştır.” denilmesinin aynı zamanda genel olarak işçi sağlığı ve güvenliği mücadelesine saldırı anlamına geldiği vurgulandı.

İSİG Meclisi aileler 7 Ekim’de de 75. Oturumu yapmaya karar verirlerse yanlarında olacaklarını belirtti.

Meclis’in Ağustos ayı raporu 2018’in ilk 8 ayında yaşanan iş cinayetlerini aylara göre şu şekilde hatırlattı:

Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 200 ve Ağustos ayında en az 180

Bu verilerin toplamının Türkiye’de 2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetinde katledildiklerini gösterdiği belirtildi.

Rapor Ağustos ayında hayatını kaybeden 180 işçiyi ölüm biçimi, meslek, yaş, cinsiyet, göçmenlik, işkolu ve illere göre şu şekilde tasnif etti:

Statüye göre

180 emekçinin 133’ü ücretli (işçi ve memur), 47’si kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor…

Cinsiyete göre

Ölenlerin 15’i kadın işçi, 165’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, konaklama ve genel işler işkollarında gerçekleşti…

Yaşa göre

3’ü 14 yaş ve altında olmak üzere 11 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat ve genel işler işkollarında gerçekleşti…

Göçmen işçiler

14 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 7’si Suriyeli, 2’si Afgan, 2’si Türkmen, 1’i Ahıskalı, 1’i Azeri ve 1’i İranlı…

İşkoluna göre

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret/büro, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve metal işkollarında gerçekleşti. Tarımda ölenlerin ise en az yüzde 42’si ücretli. Yüzde 58’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş cinayetlerindeki oranı yüzde 15. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 21’e çıkıyor.

Ölüm nedenine göre

En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası ve kalp krizi/beyin kanaması. Bu ay nedenler sıralama değişti ve yüksekten düşmeler dördüncü sırada. Ağustos ayında hemen hemen bütün işkollarında yıllık izinler kullanıldı ve bayram tatiline çıkıldı. Ancak bundan istisna olan tarım işkolu oldu. Gerek işkolları içinde oransal olarak ölümlerin bu kadar yüksek oluşunun ve kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümlerin yüksek oluşunun nedeni budur.

Kentlere göre

Ağustos’a Türkiye’nin 56 şehrinde ve yurtdışında iki ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Bursa, Antalya, Gaziantep, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya ve Sakarya’da yaşandı…

Örgütlülük durumu

Ölenlerin 4’ü (yüzde 2,22) sendikalı işçi, 176 işçi ise (yüzde 97,78) sendikasız. Sendikalı işçiler enerji ve belediye/genel işler işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus…

Ayrıca Kontrol Et

15-16 Haziran Yol Gösteriyor

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 54. yılında Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından MEB önünde oturma eylemi yapan öğretmenlerin eğitim nöbetiyle dayanışmaya gidildi.