Türkiye’de her on işçiden üçü sosyal güvenceden yoksun!DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları raporunda her on işçiden üçünün sosyal güvenceden yoksun olduğu kaydedildi


DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları başlıklı bir rapor yayınladı. Kayıt dışı çalışmanın devasa boyutlarda olduğunu ortaya koyan rapora göre çalışan her on kişiden üçü sosyal güvenceden yararlanamıyor.

Kayıt dışının gençlerde ve kadınlarda çalışan oranıyla kıyaslandığında yarı-yarıya denk düştüğünü gösteren rapor, kadınların yüzde 44,5’inin, gençlerin ise yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi bulunmadığını tespit etti.

Yoksulluğun bu kadar yaygınlaşıp derinleştiği, işsizliğin ve güvencesizliğin kronik bir sorun olduğu Türkiye’de doğal bir hak olması gereken sosyal yardımdansa sadece 3 milyon 154 bin 69 ailenin yararlandığını (ki onun da sayısız bürokratik işlem ve badireden sonra sembolik bir miktarda ve lütuf biçiminde dağıtıldığını biliyoruz) belirtildi.

İşçi sınıfının tarihsel kazanımlarından biri olup, her ay ücretinden kesilerek oluşturulan ve şimdiye kadar gerçek amacının dışında kullanılmasıyla bilinen (patronları ihya etmek başta olmak üzere!) işsizlik fonuna başvuran her on işçiden sadece üçünün bu fondan yararlanabildiği tespit edildi.

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Nüfusunun Yüzde 15’i Sosyal Güvenlik Sisteminin Dışında.

Nüfusun en yoksul kesimini oluşturan yüzde 14,77’lik kesimi sosyal güvenceden yoksundur.

 

  • Çalışan Her 100 Kişiden 34’ü Sosyal Güvenceden Yoksun

 

Kadınların yüzde 44,5’i, gençlerin de yüzde 45,5’inin hiçbir sosyal güvencesi yoktur.

 

  • Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sistemine Devletin Katkısı, OECD Ülkelerinin Altında

 

Türkiye’de sosyal güvenlik harcamalarının GSYH oranı yüzde 13,5 iken OECD üye ülke ortalaması yüzde 21’dir.

 

  • Türkiye’de 3 Milyondan Fazla Hane Sosyal Yardım Alıyor

 

2013 yılında 3 milyon 96 bin 489 aile sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2016 yılında 3 milyon 154 bin 69 aileye çıkmıştır.

 

  • Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanında İşçilerin Yükü Artıyor

 

AB üye ülke ortalamasında devlet katkısının 2002-2015 arası dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise tersi bir durum söz konusudur. Aynı dönem aralığında devletin katkısı 4,3 puan azalarak 41,9’a, işverenlerin katkısı da 3,8 puanlık azalarak yüzde 26,4’e düşmüştür. Çalışanların katkısı ise 5 puan artarak yüzde 13,4’den yüzde 18,3’e çıkmıştır.

 

  • Emeklilere GSYH’dan Ayrılan Pay Diğer Ülkelere Göre Düşük

 

Sistem içinde emeklilere ayrılan payın fazlalığı görüşünün aksine emekliler için yapılan harcamalarda Türkiye, OECD üye ülke ortalamalarının da altındadır.

 

  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Güvenilir Değil,

 

Katılan Her 10 Kişiden 6’sı Sistemden Çıktı Zorunlu olarak bireysel emekliliğe dahil edilen her 10 kişiden 6’sı sistemden çıkmıştır.

 

  • İşsizlik Sigortasına Başvuran 10 İşsizden Yalnızca 3’ü İşsizlik Sigortasından Faydalanıyor

 

İşsizlik sigortasına başvuru fazla işsizlik sigortasından faydalanma oranları düşüktür. İşsizlik sigortasından faydalanmak için başvuran her 10 işsizden yalnızca 3’ü işsizlik sigortasından faydalanabilmektedir.

(Raporun tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz)

Ayrıca Kontrol Et

Çankaya Belediyesi Emekçileri: Biz de yoksul olmak istiyoruz!

Çankaya Belediyesi şirketlerinde çalışan emekçiler, yayınladıkları mektupla “Açlık sınırında yaşamayı kabul etmiyoruz insanca yaşayabilmek için biz de yoksul olmak istiyoruz!” dediler ve örgütlü oldukları Genel-İş’in işçilerin çıkarlarını, yaşam koşullarını dikkate almadan imzaladığı toplu sözleşmelere tepki göstererek “Sizin maaşlarınızı biz ödüyoruz, haklarımızı koruyun diye oradasınız” dediler.