DİSK: Talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir!DİSK Yönetim Kurulu, 3. Havalimanı işçilerinin direnişiyle ilgili açıklamasında, “Talepleri taleplerimiz, direnişleri direnişimizdir” dedi


DİSK Yönetim Kurulu adına açıklamaya yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, 3. Havalimanı’ndaki işçi direnişinin muhatabının Çalışma Bakanlığı olması gerekirken, işçilerin karşısında jandarmanın çıkarılmasını ve saldırıya uğramalarını protesto eden bir açıklama yaparak, “#Direnİşçi 3. Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir!” dedi.

DİSK açıklamasının tamamında şunlar belirtildi:

İstanbul’da inşaatı süren “3.Havalimanı” şantiyesi işçileri, bugün sabah yaşanan bir servis kazasının ardından direnişe başladılar. Bitmek bilmeyen iş cinayetlerine, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan, giderek ağırlaşan insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan binlerce işçinin talepleri talebimiz, mücadeleleri mücadelemizdir.

 

2018 yılının ilk sekiz ayında en az 1290 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği ülkemizde, üretim zorlaması, örgütsüzlük, taşeron düzeni ve piyasalaşan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı işçilerin yaşamını tehdit etmeye devam etmektedir. Kriz ortamında işverenlerin maliyetleri düşürmek adına ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenliğinden tasarruf yaptıkları gözlenmektedir. Sermayenin yaşamı tehdit eden bu tasarrufları, yılın ilk 8 ayındaki insani felaket tablosunun daha da ağırlaşmasına neden olacaktır. 

 

İnsanı herhangi bir üretim aracından farksız gören bir yaklaşım ile işçilerin güvenli/insanca bir çalışma yaşamı taleplerinin karşılanması mümkün değildir.     2017 yılı Mayıs ayında,  3. Havalimanı şantiyesindeki ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’ imza töreniyle başlayan bir sürecin geldiği nokta budur: Sermayenin kar mantığını sınırlamadan, “halkla ilişkiler” faaliyetiyle işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanabileceğine dair propagandanın kofluğu bir kere daha açığa çıkmıştır. ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Hedef Sıfır Deklarasyon’unun imzalarının atıldığı yerde, bugün işçi sağlığı ve güvenliği talep eden işçilere gaz bombaları atılması manidardır.

 

Ülkeyi yönetenlerin bir “prestij” projesi olarak sunduğu havalimanı inşaatında, işçilerin insanca çalışma talebinin muhatabının, Çalışma Bakanlığı değil jandarma olması kabul edilemez. Bu şantiyede güvenlik sorunu varsa, bu sorunun kaynağı işçiler değil işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan işverenlerdir. Bu nedenle konu jandarmanın değil Çalışma Bakanlığı’nın konusu olmalıdır.

 

DİSK olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünü (ILO), Çalışma Bakanlığını ve Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini hızla sorunların çözümüne dönük etkin görev almaya davet ediyoruz. Sendikalardan, meslek odalarından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden ve Bakanlığın ilgili birimlerinden oluşan bir denetim komisyonu oluşturulmasını talep ediyoruz. 

 

#Direnİşçi 3. Havalimanı işçilerinin talepleri talebimiz, mücadelesi mücadelemizdir!

Ayrıca Kontrol Et

1 Mayıs, Taksim ve Bugün…

Siyasi parti, örgüt, sendika… Her kritik dönemde kendisi olmaktan vazgeçtiği, küçük gibi görünen tavizler vererek yürüyebileceğini sandığında sonuçlar iflah olmaz bir yabancılaşma olarak gelmiştir