3. Havalimanı işçileriyle dayanışmaya çağrı“Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, 3. Havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz.”


İnşaat-İş, DevYapı-İş ve İYİ-Sen tutuklanan 3. Havalimanı işçileri ve sendikacılarla dayanışma çağrısında bulunmak için bugün 13:00’da Disk Genel Merkez binasında basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, 3. Havalimanı şantiyesindeki mevcut durum ve tutuklu işçi ve sendikacılar hakkında genel bir bilgi verildikten sonra basın metni okundu, ardından katılımcıların soruları cevaplandı.

Basın açıklamasına çok sayıda kurum ve basın mensubu katıldı.

İnşaat işkolunda faaliyette olan üç sendika temsilcileri, açıklamanın ardından imzacı kurumları okudular ardından tüm siyasi parti, devrimci kurum, sendika ve basın kuruluşlarını imzacı olmaya ve dayanışmaya davet ettiler.

Basın açıklaması metni ise şu şekildeydi;

3. Havalimanı’nda iş cinayetlerine, kölece çalışmaya, insanlık dışı barınma-beslenme-ulaşım koşullarına, ücretlerin ödenmemesine, sigorta primlerinin eksik yatırılmasına, aşağılanma ve horlanmaya karşı biriken öfkelerini, direnme haklarını kullanarak ifade eden arkadaşlarımızın 600’den fazlası gözaltına alındı. Günlerce gözaltında tutuldu, şiddete, baskı ve sindirme yöntemlerine maruz kaldıktan sonra önemli bir kısmı serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında dört İnşaat-İş yöneticisinin de bulunduğu 24 işçi arkadaşımız tutuklanarak önce Metris Cezaevi’ne oradan da Silivri’ye götürüldü.

Son derece haklı ve meşru talepler için direnme haklarını kullanan arkadaşlarımız özgürlüklerinden, çalışma haklarından mahrum bırakıldılar. Onlarla birlikte aileleri de mağdur edildi.

Biz imzacı sendikalar olarak işçi arkadaşlarımızın tutuklanmasını işçilerin haklı taleplerine ve örgütlenme hakkına yapılmış bir saldırı olarak görüyor, tutuklanan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

3.Havalimanında inşaat işçilerine dayatılan kölelik şartlarını reddediyor, barınma, ulaşım, güvenli ve güvenceli çalışma taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu taleplerin ayrıca bir suç duyurusu olduğunu, 3. Havalimanında asıl patronların yargılanması gerektiğini belirtiyoruz.

Başta sendikalar olmak üzere emekten ve işçi sınıfı mücadelesinden yana olan aydınları, meslek ve demokratik kitle örgütleri ile siyasi partileri, havalimanı işçileriyle dayanışmaya çağırıyoruz.

 

İmzacı Kurumlar:

DİSK

KESK

TMMOB

TTB

Gıda-İş

Limter-İş

Sine-Sen

Emekliler Dayanışma Sendikası

Genç İşçi Derneği

Emekçiler Derneği

Alınteri

Adalar Demokrasi Meclisi

Birleşik Devrimci Parti

Demokratik Bölgeler Partisi

Demokratik Toplum Kongresi

Demokrasi İçin Birlik

Devrimci Anarşist Faaliyet

Devrimci Hareket

Diyalog Grubu

Emekçi Hareket Partisi

Emek Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Halkların Demokratik Kongresi

Halkların Demokratik Partisi

Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisleri

Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisleri

Mücadele Birliği Platformu

Partizan

Sosyalist Meclisler Federasyonu

Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Yeni Demokrat Gençlik

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Yurttaş Girişimi

78’liler Girişimi

Ayrıca Kontrol Et

İstanbul ve İzmir’de ev baskınları ve gözaltı terörü!

İstanbul ve İzmir’de sabah saatlerinde gerçekleşen polis baskınıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı, evlerde bulunanlara işkence yapıldı