Dev Yapı-İş: Tutuklu arkadaşlarımız ve sendikacılarımız serbest bırakılsın!DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş yaptığı yazılı açıklamada 3. Havalimanı işçilerine dönük tutuklama terörünü protesto ederek, tutuklu arkadaşlarımız ve sendikacılarımız serbest bırakılsın dedi


DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş, 3. Havalimanı direnişine dönük saldırıları, devam eden tutuklamaları protesto ettiği bir basın açıklaması yaparak, dün gözaltına alınıp-tutuklanan Genel Başkanı Özgür Karaduman ve tüm tutuklu işçilerin serbest bırakılmasını istedi.

Balık istifi servislerine, kurtlu yemeklerine ve kanımızı emen tahtakurusu sistemlerine ölüm sebebimiz “iş kazası” yazılmasına karşı çıktığımız için iktidarın kolluk kuvvetleri yaşam alanı denilen esir kampımıza postalları ile girip kapıları kırarak 600 işçiyi rehin aldılar. 24 arkadaşımız tutuklandı. Yetmedi 3 arkadaşımızın ıslıklarından korktukları için tutukladılar. Sebebini bile bildirmeye gerek duymayan patronlar 6 arkadaşımızı daha tutuklatıldı. Birçok işçi arkadaşımızı soruşturması devam ediliyor. Tabi patronların korkusunda ilkel çağlardaki gibi kolluk kuvvetlerin gözetiminde işçiler çalıştırılıyor.

Denilen açıklamada, “Genel başkanımız Özgür Karabulut havaalanı işçilerinin sesi olduğu için DİSK genel merkezi binası önünde sokak ortasında rehin alınıp, dün itibarı ile egemenler ve kendi koydukları yasaları çiğneyen bir yargılama yapılarak tutuklandı” hatırlatması yapıldı.

Dev Yapı-İş açıklamanın devamında şunları belirtti:

Özgür Karabulut emeği sömürülen ve yok sayılan işçilerin yanında olduğu için işçi katliamları olmasın dediği için şantiyeler mezarlığa dönüşmesin dediği için işçinin yaşam alanında yemesine içmesine,  servisine, baretine ve  tulumuna can güvenliğinde patron çalmasın dediği için tutuklandı. 

Özgür Karabulut AKP iktidarının ranta ve talana dayalı ekonomik politikasını eleştirdiği için işçilerin haklarını dile getirdiği için tutuklandı.

Özgür Karabulut işçi sınıfının sendikacısı olduğu için tutuklandı.Bu gün yüzlerce şantiyede binlerce işçinin ödemeleri yapılmamakta, binlerce aile bu nedenle geçinememektedir.

Biz inşaat işçileri, biz yapıcılar bir daha haykırıyoruz. Baskılarınız ve tutuklamalarınız bizi asla yıldıramayacaktır.  Kanımızı emen tahtakurusu sisteminize karşı direneceğiz ve örgütleneceğiz. Emeğe saygı ve eşit yaşam hakkı talebimizde geri adım atmıyacağız. Bir kez daha hukuk sisteminize sesleniyoruz. Tutuklanan arkadaşlarımız, sendikacılarımız, genel başkanımız serbest bırakılsın.

Patronlar bilsin ki bu baskı, susturma ve sindirme politikalarına karşı boyun eğmeyeceğiz. Sokaklarda, meydanlarda, fabrikalarda ve şantiyelerde işçilerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Özgür Karabulutun dediği gibi “Bu güne kadar hep şantiyelerde işçi ölümleri ile gündem olduk, bundan sonra direnişlerimizle gündem olacağız.”

Tutuklu arkadaşlarımız ve sendikacılarımız serbest bırakılsın.

İnşaat işçisi köle değildir.

Direne direne kazanacağız!

DİSK

Devrimci Yapı İşçileri Sendikası

Ayrıca Kontrol Et

15-16 Haziran Yol Gösteriyor

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 54. yılında Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından MEB önünde oturma eylemi yapan öğretmenlerin eğitim nöbetiyle dayanışmaya gidildi.