İsmail abiyi Ankara’da andık10 Ekim katliamının 3. yılında İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilciliği İsmail Kızılçay için anma etkinliği gerçekleştirdi


10 Ekim katliamının 3. yılında İnşaat İşçileri Sendikası Ankara Temsilciliği İsmail Kızılçay için anma etkinliği gerçekleştirdi.

İsmail Kızılçay yoldaş için Ankara’da yapılan anmaya ailesi, yoldaşları, dostları katıldı. Anmada 14 Ekim Pazar günü İsmail yoldaşın köyünde mezar anması yapılacağına duyuruldu. Hareket bilgileri daha sonra duyurulacak 

Anma İsmail Kızılçay şahsında Ankara Gar katliamında, devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İsmail Kızılçay’ı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Alınteri adına yapılan konuşmada şunlar söylendi:

İsmail Kızılçay yoldaş mütevazi bir kişiliğe sahipti. Bu mütevazi kişiliğiyle herkesle dolayımsız ilişki kurardı. Bu kişiliği onu Ankara’nın İsmail abisi yaptı. O, sınıf bilincini içselleştirmiş bir komünisttir. İsmail abi, Serdar Ben(Maviş) yoldaş, Tekin Aslan ve İnşaat İş Sendikası’nın 10 Ekim’de kaybettiği diğer kurucu üyeleri, bu militan sendikayı sınıf sendikacılığı anlayışı içinde kurmuşlardı. Onların bu çizgileri ve anlayışları 14 Eylül’de patlayan 3. Havalimanı direnişinde vücut buldu. İsmail Kızılçay’ın mütevazi kimliğiyle, Maviş’in cesur, aydınlık gülüşüyle, Tekin Aslan abinin korkusuzca kükreyen sesiyle bütünleşen sınıf mücadelesinde ısrar ve kararlılıkları bize bıraktıkları mirastır. Bizler bu mirası daha ileriye taşıyacağız. Buradan 3. Havalimanı direnişinde gözaltına alınan ve tutuklanan dört İnşaat İş yöneticisini, Dev Yapı İş Sendika Başkanı’nı ve inşaat işçilerini selamlıyoruz.

İnşaat İş Sendikası Ankara Temsilciliği adına yapılan konuşmada ise şunlara vurgu yapıldı:

İsmail abi bir işçiydi, bir komünistti. İsmail abi devrimci mücadelenin temel taşının sınıf mücadelesi olduğu bilinciyle kişiliğini özdeşleştirmiş biriydi. 10 Ekim katliamı olduğunda İnşaat İş Sendikası Ankara Temsilcisiydi. Sınıf sendikacılığı anlayışıyla kurulan İnşaat İş Sendikası, kurulduğundan beri birçok direniş  gerçekleştirdi ve bu direnişlerde sınıfsal özünü hiç kaybetmedi. İsmail abi ve diğer sendika kurucuları bize mücadelemizde yol gösterdiler. Bizler bu yolun takipçileri ve yürütücüleri olacağız.

İnşaat İş Sendika Avukatı Kazım Bayraktar ise konuşmasında, İnşaat İş Sendikası’nın kuruluşundan bugüne kadar nasıl gelindiğini, hangi zorluklarla karşılaştıklarını ve bu zorlukları nasıl göğüslemeye çalıştıklarını anlattı. Bayraktar özellikle sınıf sendikası anlayışının 12 Eylül faşist darbesinden sonra günümüze kadar nasıl sarı, işbirlikçi, uzlaşmacı konuma geldiklerine vurgu yaparak İnşaat İş Sendikası’nın örgütlenme yaptığı, iletişime geçtiği tüm şantiyelerde sınıf sendikacılığı ilkesiyle hareket ettiğini ve yüzlerce direnişten hemen hemen hepsini kazanımlarla sonuçlandırdığını anlattı. Bu nedenle inşaat sektöründe tanınan, varlığını kabul ettirmiş duruma geldiğini belirtti.

Bayraktar konuşmasının devamında 3. Havalimanı direnişinde işçilerin direniş sürecine nasıl geldiğini, 14 Eylül günü İnşaat İşçileri Sendikası’nın direnişle ve direnişteki işçilerle nasıl irtibata geçip şantiyeye girdiğini, yapılan görüşmelerde iki sınıf ayrımının ve savaşının işçiler gözünde ve inşaat baronları tarafından nasıl ortaya serildiğini anlatarak bunun aslında 12 Eylül’den beri alışılagelmiş sendikal anlayışını da rahatsız ettiğine vurgu yaptı. Bayraktar, “İşte, İsmail Kızılçay’ın, Maviş’in ve 10 Ekim katliamında ölümsüzleşen üye ve kurucularının sınıf perspektifi 3. Havalimanı direnişiyle vücut buldu. Onların idealleri olan sınıf sendikacılığının nasıl olması gerektiğini orada bir kez daha göstermiştir” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Bayraktar’ın ardından Hatice Tel kısa bir konuşma yaptı.

10 Ekim Derneği’nden anmaya katılan Sinan Ok İsmail abiyi hep bir arkadaşından duyduğunu anlatarak “Onun ısrarlı, kararlı, azimli, inançlı, mücadeleci bir kişiliği olduğunu söylemek istiyorum. İsmail abinin de temsilcisi olduğu İnşaat İş Sendikası sınıfsal çizgisiyle ısrarlı devam etmekte.

Önceden adını doğru düzgün duymadığım bir sendika olan İnşaat İş Sendikası 3. Havalimanı direnişiyle bize örnek oldu. Mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Ok’un konuşmasının ardından Grup Devinim‘in müzik dinletisiyle anma sona erdi.

İsmail yoldaşın anması için bize kapısını açan A ŞİİR EVİ’ne teşekkür ederiz.

Ayrıca Kontrol Et

İnşaat işçileri gözaltında, sendikalardan çağrı…

Üyelerinin haklarını gasbeden Limak ve FK’ye karşı yapılan eylemde üye ve yöneticileri gözaltına alınan İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş, yarın saat 13:00’te aynı yerde gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılım çağrısında bulundu