Kapitalizm hasta ediyorWHO’nun tahminlerine göre dünya genelinde 300 milyon insan depresyon yaşadı


YAŞANACAK DÜNYA

Psikiyatri, halk sağlığı ve nörobilim alanında 28 küresel uzman ile hastalar ve savunucu grupları tarafından hazırlanan Lancet Komisyonu raporunda, ruh sağlığı konusunda dünya çapında büyüyen krizin “İnsanlar, toplumlar ve ekonomiler üzerinde kalıcı zararlara yol açabileceği” vurgulandı.

Sputnik News”te yer alan habere göre, söz konusu raporda “Son 25 yılda ruhsal bozuklukların sayısında çarpıcı bir artış olduğu” bulgusuna yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan tahminlerde, dünya çapında yaklaşık 300 milyon insanın depresyon, 50 milyon insanın bunama yaşadığı, 23 milyon insanın şizofren ve 60 milyonun da bipolar bozukluğu rahatsızlığından etkilendiği kaydedildi.

Aktarılan sayıların, buz dağının sadece görünen yüzü olduğunu söylemek ise yanlış olmaz.

Çok önceleri, kapitalizm çağının hastalığı olarak tanımlanmış “Nevrotik kişilik” sorununun toplumlarda çok yaygın olduğu bilinen bir gerçeklik.

Bunda şaşırtıcı bir durum da yoktur. Zira, insanoğlu günümüzün dünyasına gözünü açmasıyla birlikte her büyüme evresinde defalarca kapitalizmin duvarlarına toslamaktadır.

Çocuk yaşlardan itibaren, hayalleri, beklentileri, yapmaya/gerçekleştirmeye yöneldiği hedefleri her defasında kapitalist dünyanın para, meta, ücret-fiyat-kar ilişkileri tarafından belirlenen sınırlarına çarpmaktadır. Bu da dönüp kişilik bütünlüğünün oluşmasını engellemekte, parçalanmış kişiliklerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

İnsanın doğası her tarihsel çağda değişmekle birlikte, kendisini “İnsan” yapan toplumsal üretici faaliyet, hiç bir çağda -her şeyi para-borç ve nakit ilişkisine dönüştüren- kapitalizm kadar insanoğlunu kendisine ve toplumuna yabancılaştırmamıştır.

Böylece, daha erken çocukluk yaşlarından itibaren kendini gösteren hayaller, yapıp eyleme istekleri, beklentiler, defalarca tekrarlanan hayal kırıklıklarına, beklentisizliğe, umutsuzluğa dönüşmektedir.

Kapitalist barbarlığı ve savaşları, ekonomik ve toplumsal krizleri olduğu kadar toplumların ve bireylerin ruhsal sağlığını da kurtaracak olan yine (insanın yeteneklerini, isteklerini ve yönelimlerini bastırmayıp onların serbestçe gelişip serpilmesini sağlayacak) özgür emekçilerin dolayımsız birliği, sosyalist toplum olacaktır!

Ayrıca Kontrol Et

Almanya: Her iki trenden biri geç geliyor

Alman demiryolları şirketinin büyük kârlar elde etmeye odaklı yaklaşımı ulaşımda büyük sıkıntılar yaşatıyor