“Tütün” müstehcenmiş!Dimitır Dimov’un “Tütün ” adlı kitabı “müstehcen” sayılarak tutsaklara verilmedi.


3. Hava limanı eylemleri sırasında gözaltına alınarak tutuklanan İnşaat İşçileri Sendikası Basın Sözcüsü Uğur Karadaş’a gönderilen ve dünya devrim klasiklerinden olan Tütün adlı roman “müstehcen” olduğu gerekçesiyle verilmeyerek ret edildi.

Dimitır Dimov’un Edebiyat Armağanı 1. Ödülünü kazanan romanı, Bulgaristan tütün işçilerinin yaşamı üzerinden endüstrinin çarklarına kapılmış, ezilen, ezen insanları tüm yalınlığıyla anlatıyor. Aynı zamanda sömürüsüz bir dünya için mücadele eden devrimcileri, onların mücadele biçimlerini tarihe bir not olarak düşüyor. Onun bu romanını belki de bu kadar eşsiz yapan şey insanların bulundukları toplumsal koşullar içinde şekillendiğini, saf “iyi” ve saf” kötü”nün olmadığını oldukça vurucu bir şekilde ortaya koymasından kaynaklanmakta.

Tutsaklara kitap ulaştırmanın aslanın ağzından lokmasını almak kadar zor olduğu Silivri 7 No’lu Kapalı Cezaevi idaresi böyle bir kitabı, “müstehcen” diyerek içeri almadı!

Bu tutumun kendisi çok şey anlattığı için başka da söze gerek yok sanırız.

Ayrıca Kontrol Et

Küçük: Fiili Meşru Mücadele Yürütecek Odaklar Yaratmalıyız

1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin geleneksel örgütlenmelerinin çoktan dolan miadına karşı gerek sendikal gerekse siyasal alanda güven verecek, dünya gerçekliğine uygun bir militanlık ve fiili meşru mücadele hattında yürüyecek odaklar yaratmak gerektiğine dikkat çeken Alınteri yazarı Mürüvet Küçük, "Bu dönemin mücadele ruhu geri çekilmede değil, saldırıda somutlaşmaktadır. Yıllardır yaşanan geri çekilmenin yarattığı çözülme hali gücümüzü birleştirdiğimiz oranda sınıfa karşı sınıf ruhuyla yanıt verecek bir netliğe ulaşmak zorunda."