TTB önünde nöbet #SiddeteHayırYasaİptal



TTB, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne nöbet eylemi başlattı


TTB Merkez Konseyi üyeleri, sağlıkla ilgili değişikliklerin de olduğu yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. Teklifin, “binlerce hekimi işsizliğe mahkum edeceği”ni dile getirerek nöbet eylemi yaptı

Hekimlik mesleğinin onurunu savunmaya, “iyi hekimlik” değerlerini ilke edinmeye, emekten ve barıştan yana taraf olmaya, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Çünkü biz, Hekimiz.

Şiddeti Değil, Çalışma Hakkını Engelleyen Yasa Tasarısının tümüyle geri çekilmesi talebi ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi önünde basın açıklaması yaptı.

Bu yasa teklifi ile yargı kararı aranmaksızın hekimlerin mesleklerini yapması engellenecektir. Hekimleri ve ailelerini hukuksuz bir biçimde açlığa mahkum edecek bu tasarı tümüyle geri çekilsin

Güvenlik görevlilerinin kişisel yorumuna göre ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması olumsuz gelen/gelecek her hekim İHRAÇ tehdidi ile karşı karşıyadır. Diplomamız onurumuzdur, Çalışma hakkımız engellenemez!

Bugün, tasarının görüşülmeye başlanacağı saatlerde TBMM önünde, “Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz” nöbetine başlayacaklarını ifade eden Yılmaz, tüm tabip odalarına da eylem çağrısında bulunarak “Süreci Ankara’da takip etmek isteyen meslektaşlarımızı da aileleri ile birlikte TTB önündeki nöbette buluşmaya davet ediyoruz”

Mecliste görüşmeler devam ederken TTB önünde basın açıklaması yapıldı basın açıklamasının ardından #SiddeteHayirYasaİptal edilsin nöbetine başlandı.

Altı AKP’li milletvekilinin imzasıyla 30 Ekim’de TBMM’ye sunulan, “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri bugün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda devam edecek. Tasarıya meslek örgütleri ve muhalefet partileri tepkili.

Teklifin, kamudaki görevinden uzaklaştırılan hekim ve diş hekimlerini doğrudan, bütün hekimleri ise dolaylı olarak etkileyecek 5’inci maddesine göre, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunanların 600 günlük süre boyunca hiçbir yerde mesleklerini icra etmesine izin verilmeyecek. Bu durumda olup da devlet hizmeti yükümlülüğünü daha önce yerine getirmiş olan hekimlerin ise ancak ve ancak SGK ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ya da muayenehane açarak çalışmasına izin verilecek. Bu hekimlerin düzenledikleri raporlar yargı organları ve idare açısından geçerli olmayacak. Teklifin yasalaşması durumunda, görevinden uzaklaştırılan 3 bin 380 hekim ile güvenlik soruşturmasına takılan bin 50 hekim doğrudan etkilenecek. Tıp ve diş hekimliği fakültelerinden mezun olacaklar da yasa kapsamına alınacak.

Ayrıca Kontrol Et

1 MAYIS’ın Adresi Taksim Meydanı’dır!

2024 1 Mayıs Platformu Çalışma Bakanı'nın dünkü açıklamasını yanıt verdi