Göçmenlere ve yerli halklara yönelik saldırganlık artarken..Meksika’dan geçip ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin hareketi haklı ve meşrudur


YAŞANACAK DÜNYA

ABD yönetimi ve Trump, dün itibariyle Meksika’nın başkenti Meksiko’ya ulaşan göçmen yürüyüşüne yönelik saldırganlığı sürdürüyor.

Göçmenleri düşman ilan eden Trump ve Amerikan emperyalizmi sınıra binlerce asker yığıyor; “Onlar suçlu. Sınırdan içeri girmelerine izin vermeyeceğiz. Ordumuz onları bekliyor olacak” tehditleri savuruyor.

Biz suçlu değiliz! Uluslararası işçileriz!” diyen göçmenler ise yürüyüşü devam ettirmekte kararlı.

İlk grup 13 Ekim’de Honduras’tan yola çıktı. Onu Guatemala ve El Salvador’dan yeni göçmen grupları takip etti. Sayıları binleri buldu.

Emperyalist kapitalizmin on yıllardır sürdürdüğü neoliberal politikaların yol açtığı yoksulluktan ve yoksunluktan; emperyalist tekellerin ve burjuva devletlerin işbirliği ve kolaylaştırıcılığında uyuşturucu ve insan ticareti, silah kaçakçılığı gibi işler yapan mafyatik ve paramiliter çetelerin baskı ve şiddetinden kaçıp bir nebze nefes alabilmek umuduyla yollara düştüler.

Onlar suçlu değiller. Asıl suçlu, dünyanın başka birçok yerinde olduğu gibi Orta Amerika bölgesinde yaşayan yerli halklara -sırf tekelci karlarını artırmak için- zulüm eden, yaşadıkları -kapitalist- krizlerden çıkmak için yerli ve göçmen emekçilere kölelik koşullarını dayatan, işine geldiği oranda göçmen emekçileri -kuralsızlığın yaygın olduğu sektörlerde- işe koşan diğerlerini “fazlalık” olarak görüp toplu yıkım ve ölüme sürükleyen emperyalist tekellerdir, onların devletleri ve yerli işbirlikçileridir!

ABD sınırına yürüyen göçmen emekçiler, bizzat Amerikan emperyalizmi başta olmak üzere bölgeye yönelik emperyalist (ekonomik-siyasal) saldırıların yol açtığı toplumsal yıkımdan kaçıp kurtulmak umuduyla hareket ediyorlar.

Bunun sebebi sizsiniz! Sizin insanlığa yıkım ve savaştan başka verecek şeyi kalmamış köhnemiş sömürücü düzeninizdir!

Ve evet, tıpkı Orta Amerika’da olduğu gibi, emperyalist yeniden paylaşım savaşlarının sürdüğü Ortadoğu gibi bölgelerden emperyalist metropollere doğru büyüyen göç dalgalarını engelleyemeyeceksiniz!

Tekelci sömürü ağına kattığınız, fethedip tekelci hakimiyet kurmaya çalıştığınız bölgelere yönelik saldırganlığınız devam ettiği -ki düzeniniz başınıza yıkılmadığı müddetçe bunu yapmak karakteriniz gereğidir- sürece yerli ve göçmenlerin ters yönlü dalgalarını durduramayacaksınız!

Sahi, Trump gibilerinin o çok övdüğü “Amerikan ulusu” zamanında başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen göçmen kalabalıklarını da içine alarak oluşmamış mıydı?

Ve nihayet, günümüzde -o kanlı ve birçok bedeli ödeme pahasına- gerçekleşen dev göç dalgalarının ileride, dünya proletaryasının sınıfsız sömürüsüz bir dünyayı kurma yolunda halkların birbirleriyle kaynaşması açısından paha biçilmez etkileri olacaktır!

Ayrıca Kontrol Et

Sonuna Kadar Gitme Zorunluluğu

Öz savunma her şeyden önce bir bilinçtir. Karşı karşıya olunan saldırının kaynağını doğru tanımlama, onu tepeden tırnağa kavrama bilincidir. Sadece bedeni değil ruhu, kişiliği ve geleceği savunma eylemidir; hayatın her alanında savaşan Kürt halkının direniş ve hesap sorma geleneğinin sürdürülmesidir