İnşaat-İş: Yapı&Yapı direnişimiz yargılanamaz!İnşaat-İş, 17 Nisan 2018 tarihinde başlayıp, 7 gün süren ve bu 7 günde 8 kere gözaltı yapılan Yapı&Yapı direnişi nedeniyle beş işçi ve iki sendika yöneticisi hakkında açılan davanın 15 Kasım tarihli ilk duruşmasına katılım çağrısı yaptı


İnşaat-İş, 17 Nisan 2018 tarihinde başlayıp, 7 gün süren ve bu 7 günde 8 kere gözaltı yapılan Yapı&Yapı direnişi nedeniyle beş işçi ve iki sendika yöneticisi hakkında açılan davanın 15 Kasım tarihindeki duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

Davada yargılanan yöneticilerinden birinin 3. Havalimanı direnişi nedeniyle tutuklanarak Silivri 7 No’lu Cezaevi’ne konulan Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür olduğunu hatırlatan İnşaat-İş, asıl yargılanması gerekenin işçilerin ücretlerini ödemeyen patronlar olduğuna işaret ederek, “bu sendikal çizginin yargılanmasına seyirci kalmayın” vurgusu yaptı.

Sendika’nın direniş hakkında kısa bir bilgilendirme de yaptığı açıklamasının tam metninde şunlar söylendi:

Yapı Yapı İnşaat’ın Libadiye İş Merkezi şantiyesinde çalışan yedi üyemizin ödenmeyen ücretleri için 16 Nisan’da başlattığımız direnişte 8 günde 7 defa gözaltına alındık. Şimdi bu direniş nedeniyle hakkımızda dava açıldı.

 

15 Kasım’da saat 09:55’te Anadolu Adliyesi’nde 25. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada ücretlerini isteyen beş işçi arkadaşımız ve sendikacılık görevlerini yapan iki sendika yöneticimiz yargılanacak.

 

Bu davadan da yargılanan sendika yöneticimiz Yunus Özgür aynı zamanda 3. Havalimanı işçilerinin haklı ve meşru “Köle Değiliz” çığlığını sendikal görevleri kapsamında örgütlü bir hale getirmeye çalıştığı için şu anda 7 No’lu Silivri Cezaevi’nde tutulmaktadır.

 

Yapı Yapı direnişinde ne olmuştu?

 

17 Nisan 2018 tarihinde başlayan direnişimizin ilk gününde Libadiye İş Merkezi şantiyesi önündeydik. Yapı Yapı İnşaat’ın avukatlığını yaparcasına sendikamızı hedef gösteren polis amiri, “Sizin yaptığınız hak aramak değil, şov yapıyorsunuz” gibi sözlerle sendikamıza saldırmış, onun meşruiyetini sarsmak için de işçi arkadaşlarımıza dönerek “bunlarla ne işiniz var?” demişti.

 

Bu gelişme üzerine biz de direnişimizi Libadiye’yle birlikte Yapı Yapı’nın Altunizade’deki Genel Merkezi önünde 1 saatlik teşhir eylemiyle birleştirmeye karar verdik. Bu tutumuz üzerine polis, yandaş olduğu apaçık ortada duran Yapı Yapı’nın özel gücüymüş gibi her gün gözaltı yaptı.

 

Yapı Yapı, direnişimizden kısa süre önce de Kayaşehir’deki şantiyesinde çalışan Kürt işçilerin kendi aralarında anadillerini konuşmalarını yasaklamasıyla gündeme gelmişti.

 

Yapı Yapı’nın özel kuvveti gibi hareket eden polis bu tutumuyla onun yandaş kimliğini, sırtını sağlam yerlere dayadığı gerçeğini de açıkça ortaya koyuyordu.

 

Yapı Yapı patronu ve sırtını dayadığı devleti sesimizi gözaltılarla kesmeye çalışsa da kararlı tutumumuz karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. 
Direnişimiz kazanımla sonuçlandı.

 

İşçi ve sendika düşmanı olduğu alenen ortada duran Yapı&Yapı İnşaat, taşeron patronu üzerinden ödemeleri yapacağını haber verdi. Kendisi işçileri ve sendikamızı muhatap almayarak gaspetmeye çalıştığı ücretimizi taşeron firma patronu üzerinden ödedi.

Biz haklı ve meşruyuz!

 

Biz en temel hakkımız olan ücretlerimiz için direnme ve örgütlenme hakkımızı kullandık. Tutumumuz yasal olarak da güvence altına alınmış haklarımızı sınıfımız lehine kullanmak dışında bir anlam taşımıyor. Asıl yargılanması gereken işçi arkadaşlarımızın ücretlerini ödememe tutumuyla Yapı Yapı patronlarıdır. Bizi 8 günde 7 kere gözaltına aldırtan Yapı Yapı patronu yargılanmalıyken, biz yargılanıyoruz.

 

15 Kasım’da saat 09:55’te Anadolu Adliyesi’nde görülecek duruşmada ücretlerini isteyen beş işçi arkadaşımız ve sendikacılık görevlerini yapan iki sendika yöneticimiz yargılanacak.

 

İşçi sınıfının en küçük bir hak arama mücadelesinin karşısına polisi çıkaran, gözaltı ve tutuklamalarla bu sesi sindirmeye çalışan patronlar ve onların çıkarlarına hizmet eden resmi güçler bu davayla da vermek istedikleri mesajın altını çizmek istiyorlar.

 

Bu sendikal çizgi yargılanamaz!

 

Davada yargılanan sendika yöneticilerimizden Yunus Özgür aynı sendikal anlayış ve ruhla hareket ettiği için 3. Havalimanı işçi direnişi nedeniyle şu anda tutuklu. 15 Kasım’da görülecek duruşmaya da haklı ve meşru mücadelenin gururu ve onurunu taşıyarak katılacak.

 

Tüm işçi ve emekçileri, yüreği haklı ve meşru mücadelelerden yana atan tüm toplumsal güçleri 3. Havalimanı direnişiyle buluşan bu sendikal çizgiyi sahiplenmeye, bu çizginin yargılanmasına karşı tutum almaya davet ediyoruz.

 

Tarih: 15 Kasım 2018
Saat: 09:55
Yer: Anadolu Adliye Sarayı/ 25. Asliye Ceza Mahkemesi

Ayrıca Kontrol Et

İHD Van Şubesi’nden mülteci raporu: ‘Mültecilerin yüzde 98’i başına gelenleri anlatamıyor’

İHD Van Şubesi, kentteki mültecilerin yaşadıkları sorunlar ve hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı.