Hekimlere mesleklerini satın almayı dayatmak!Sağlık torba yasasındaki “Sakıncalı Hekim” (5. maddede) dünkü Meclis tartışmalarından sonra değişikliğe gidildi, buna göre KHK’yla ihraç edilen uzman ve pratisyen hekimler ya 450 gün bekleyecekler ya da fahiş oranlarda para ödeyerek özel hastanelerde çalışabilecekler


Sağlıkta şiddeti önleme adı altında Meclis’e getirilen ve değil şiddeti önlemek, asıl olarak hekimlik mesleğinin kendisine dönük siyasal bir şiddeti ifade eden Torba Yasa’daki “sakıncalı hekim” maddesi (5. Madde), dünkü Meclis görüşmelerinden sonra belirli değişikliklere uğradı.

Tasarının önceki hali, KHK’lı ve güvenlik soruşturmalarına takılan yaklaşık 7 bin hekimin “sakıncalı” damgasıyla meslekten tümüyle men edilmesini içeriyordu. Bu düzenleme sadece 7 bin hekimi de değil, tüm hekimlik mesleğini hedefliyor, hekimlerin “makbul hekim” olmasını dayatıyordu.

Dünkü tartışmalardan sonra yapılan değişikliklerle son hali, KHK’lı hekimlerin SGK anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilmeleri ve reçetelerinin geçerli olabilmesi için çeşitli koşullar getirme biçiminde oldu.

Buna göre güvenlik soruşturmasından geçemeyenler 450 gün bekleyecek ya da devlete adeta rüşvet ödeyerek mesleklerini bir kez daha satın alabilecek! 450 gün beklemeyi tercih etmeyen hekimlerden pratisyen olanlar 75.000, uzman olanlar ise 120.000 TL tazminat ödeyerek, özelde işe başlayabilecek!

Yapılan ve adeta yeni bir soygun anlamı taşıyan düzenlemenin ahlaki-hukuki bir tutarlılığı olmadığı ortada. Fakat bu hali bile geniş toplumsal tepkiler ve özelde de hekimlerin mücadeleleriyle sözkonusu olabildi. Daha güçlü bir mücadelenin örülebilmesi koşullarında tamamen geri çektirilebileceğini hissettirerek…

Ayrıca Kontrol Et

Sokak Hayvanlarına ÖteNAZİ!

Vicdan sınırlarını zorlayan yasa teklifine tutum; "vicdan", doğayla barışık kentler, hayvan sevgisini… kapsayacak bir karşıtlık kadar aynı zamanda yaratılmak istenen toplumsal cehenneme karşı siyasal bir tutum almayı da gerektiriyor.