Türk Tabipler Birliği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurduTTB, torba yasanın ihraç edilen sağlıkçıların çalışma hakkını gasp eden ve mesleklerini rüşvet karşılığı onlara satan 5. Maddesini BM’ye taşıdı


30 Ekim 2018 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sağlık alanındaki Torba Kanun Teklifi’nin 5. Maddesi KHK mağduru hekimlerin “sakıncalı” oldukları gerekçesiyle çalışma hakkını elinden alır nitelikteydi.

Dün ise 5. madde, ihraç edilen uzman ve pratisyen hekimlerin ya 450 gün beklemesi ya da fahiş oranlarda para ödeyerek özel hastanelerde çalışabilecekleri şeklinde değiştirildi. Düzenlemeye göre 450 gün beklemeyi tercih etmeyen hekimlerden pratisyen olanlar 75.000, uzman olanlar ise 120.000 TL tazminat ödeyerek, adeta mesleklerini satın alacak ve özel sektörde işe başlayabilecekler.

Sağlıkçılara gasp edilen çalışma haklarını satın almayı dayatan bu düzenlemeyi takiben TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu. TTB’nin yayınladığı açıklama ise şu şekilde:

Türk Tabipleri Birliği, 30 Ekim 2018 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sağlık alanındaki Torba Kanun Teklifinin içindeki bazı maddelerin, özellikle de 5. maddenin sağlık hizmetleri, hekimlik, tıp ve uzmanlık eğitimi, insan hakları alanında yaratacağı ağır sonuçları her düzeyde anlatmak, tehlikeyi önlemek, tasarının geri çekilmesi için çaba göstermektedir.

 

Bu kapsamsa yurt içinde TBMM, Siyasi Partiler, sendika ve meslek örgütleri nezdinde yürüttüğü çalışmalara Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesini de dahil etmiştir. Ne yazık ki  henüz gerekli adımların atılabilmesi sağlanamamıştır.

 

Bir insan olarak hekimlerin mevcut ve olası ağır hak ihlalleri karşısında korunabilmesi, hekimlik mesleğinin insan/hasta merkezli icrasının sürdürülebilmesi için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi düzeyinde girişimler planlanmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine başvuru yapılmıştır.  Başvurumuzda,  Birleşmiş Milletler Şartı Kapsamında  tasarının  yaratacağı insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek şarta dayalı denetim usullerinin ivedilikle gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

 

Saygılarımızla

TTB Merkez Konseyi

 

Ayrıca Kontrol Et

İnşaat işçileri gözaltında, sendikalardan çağrı…

Üyelerinin haklarını gasbeden Limak ve FK’ye karşı yapılan eylemde üye ve yöneticileri gözaltına alınan İnşaat-İş ve Dev Yapı-İş, yarın saat 13:00’te aynı yerde gerçekleştirilecek basın açıklamasına katılım çağrısında bulundu