‘İnsani geçim için 3 bin 67 lira şart’Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) iki çocuklu, eşi çalışmayan bir bireyin alması gereken AGİ’nin 286 lira, toplamda ücretin de 3 bin 67 lira olması gerektiğini açıkladı


Asgari ücretin bir bireyin aylık karın tokluğu üzerinden hesaplandığı günlerdeyiz. Bu yaklaşımla belirlenen 2019 asgari ücreti 2 bin 20 TL oldu. Bu rakam da “enflasyon oranında zam yaptık” denilerek pazarlandı. Oysaki ne oran gerçek enflasyon oranıydı ne de bu ücret tek bir bireyin insanca yaşayabilmesinin asgari gereklerini yerine getirmeye yeterdi. Açlık ve yoksulluk sınırlarına dair açıklanan sahici rakamlar da bunu net bir şekilde gösteriyor.

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’nin açıkladığı veriler de bunlardan biri. Dernek, İstanbul için iki çocuklu bir ailenin çalışanının alması gereken asgari düzeyde İnsani Geçim Ücretini (İGÜ) 2 bin 781 lira olarak açıkladı.

İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karahan, iki çocuklu, eşi çalışmayan bir bireyin alması gereken AGİ miktarının  286 lira, toplamda ücretin de 3 bin 67 lira olması gerektiğini tespit ettiklerini açıkladı. “Yani devletin açıklamış olduğu asgari ücretle Türkiye ortalaması arasında yaklaşık yüzde 20’lik bir fark var ” dedi.

Karahan, insanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetler kadar, çalışanlar açısından onurlu bir yaşam sürdürebilmek için emeklerinin karşılığı almaları gereken insani geçim ücretinin de bir hak olduğunu söyledi.

Karahan, İGİAD’ın belirlediği İGÜ’nün bireyi değil iki çocuklu bir ailenin onurlu yaşayabileceği insanca geçinebileceği aylık asgari geçim ücretini esas aldığını anlattı.

Ayrıca Kontrol Et

1 Mayıs, Taksim ve Bugün…

Siyasi parti, örgüt, sendika… Her kritik dönemde kendisi olmaktan vazgeçtiği, küçük gibi görünen tavizler vererek yürüyebileceğini sandığında sonuçlar iflah olmaz bir yabancılaşma olarak gelmiştir