İnşaat işçilerinin televizyonu Şantiye TV yayına başlıyorİnşaat-İş, Şantiye TV’nin önümüzdeki günlerde yayına başlayacağını duyurdu


İnşaat-İş, düzenli yayın yapacak Şantiye TV’nin yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Sendikal mücadeleyi nasıl bir anlayışla yürüttüğünü, yarattığı araçlarla amacı arasında nasıl bir ilişki olduğunu anlatan İnşaat-İş, “Şimdi; direnişlerimiz, yaratmaya çalıştığımız sendikal kültür, varettiğimiz araçlarımızla oluşturduğumuz birikimi, düzenli yayın yapan bir TV kanalına aktarmaya giriştik. Şantiye TV dedik adına” diye belirtti.

Youtube üzerinden yayın yapılacağı, hukuk, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile direnişlerin yer alacağı 3 ayrı programa yer verileceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada şunlar ifade edildi:

İnşaat İşçileri Sendikası olarak varlık nedenimiz, kölece çalışma koşullarının, kuralsızlık ve keyfiliğin hüküm sürdüğü işkolumuzda kısılmaya çalışılan sesimizi gürleştirmek, sıkılı yumruğumuzu kendi gücümüze güveni geliştirecek bilinçle pekiştirmeye çalışmaktır.

 

Biz inşaat işçileri, işçi sınıfın en örgütsüz kesimlerinin başında geliyoruz. Sendikamız örgütsüzlüğümüzden gelen bu vahşi koşulların üzerine gidecek bir güç ve bilinci mayalamak ve asıl olarak da işçinin kendi öz gücüne güveni, kendi hayatı ve çalışma koşulları üzerinde söz söyleyebilmesini bir kültüre dönüştürmek anlayışıyla hareket etti. İşleyişimiz ve sınıfımıza ulaşmak için geliştirdiğimiz tüm araçlar bu anlayışı esas alarak yaratıldı, eksiği-hatasıyla da olsa bu esas üzerinden hareket etmeyi ilkesel bir anlayış haline getirdi.  

 

Bu arayış ve girişimlerin tümü aynı zamanda direnişlerimizin içinden doğdu. “Dünyayı biz inşa ediyoruz, altında biz kalıyoruz” ve “Köle değiliz, işçiyiz” gibi işçi arkadaşlarımızın kendilerini özdeşleştirebilecekleri sloganları direnişlerimiz içinden geliştirip, onların duygularına, isyanlarına tercüman olmaya çalıştık.

 

Onların kendilerini ifade edebilecekleri, ama aynı zamanda işkolunun tümündeki sorun ve sıkıntıların aynılığını ve bunlara karşı kolektif mücadelenin önemini görmelerini sağlayacak ilk örgütlenme araçlarımızdan biri Şantiye bültenimiz oldu. Şantiye, tümüyle işçi emeği, aklı, yaratıcılığı ve ruhuyla hazırlanan bir bülten olarak alanında bir ilki ifade ediyordu.

 

2010’dan beri 350-400’den fazla direnişe imza attık. Her direniş sınıf kardeşlerimizin görüş alanına girmemizi kolaylaştırdı.

 

Şimdi; direnişlerimiz, yaratmaya çalıştığımız sendikal kültür, varettiğimiz araçlarımızla oluşturduğumuz birikimi, düzenli yayın yapan bir TV kanalına aktarmaya giriştik. Şantiye TV dedik adına. Bu ismi, işçi arkadaşlarımızla çeşitli görüş alışverişleri üzerinden birlikte bulduk.

 

Şantiye TV, örgütsüz ve ‘sahipsiz’ görülen inşaat işçilerinin sendikamız çatısı altında örgütlü bir güce dönüşebilmeleri için bugüne kadar sergilediğimiz ısrarlı pratiğin bir devamı olarak görülmelidir.

 

TV aracılığıyla işçi arkadaşlarımızın kendilerini ve sorunlarını daha doğrudan ifade edebilmelerinin kanalını yaratmayı hedefliyoruz. Kendi sınıfımızın haberlerini doğrudan almalarını ve bu haberlerle kendileri arasından doğrudan bir ilişki kurabilmelerini önemsiyoruz.

 

Sendikamız kurulduğundan beri hayatlarına bir şekilde dokunduğumuz işçi arkadaşlarımızın sözlerini sakınmadan ve daha gür söyleyebilecekleri, sorularına cevap bulabilecekleri bir platform oluşturmak istiyoruz.

 

Her şantiyede çalışan işçinin sorununun aynı olduğunu bilerek bu sorunlara tuttuğumuz aynada işçi arkadaşlarımızın kendilerini göreceklerini düşünüyoruz. Aktarılan direniş birikimleri ile moral bularak, şantiyelerde de bu birikimden güç alarak ve üretimden gelen güçlerinin farkında olarak çalışmalarını sağlamak istiyoruz.

 

Youtube üzerinden yayın yapacak olan kanalımızda temel birkaç program var.

 

Bunlardan biri işçi arkadaşlarımızın soruları ile yönlendirecekleri hukuk programı. Hukukçu ve sendikacı arkadaşlarımızın sorulara cevaplar vereceği bu programda, işçi arkadaşlarımızın kendi tarihlerindeki kazanımlarını ve haklarını öğrenmeleri ile üretimden gelen güçlerini çok daha etkin bir biçimde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

 

İş güvenliği ve sağlığını eksenine alacak bir diğer programımızda ise iş cinayetlerine ve meslek hastalıklarına karşı mücadelenin yollarını sınıfın örgütlülüğünü temele koyarak anlatmayı hedefliyoruz.

 

Bir diğeri ise direniş ve grev deneyimlerinin paylaşılacağı programımız. Bu programda sözü direnişçi işçi arkadaşlarımıza vererek, izleyicilerimizin işçi sınıfının grevler ve direnişlerle dolu zengin tarihinden beslenip ‘çaresizlik’ atmosferinden sıyrılmalarını hedefliyoruz. Alanlardaki direnişçi işçi arkadaşlarımızın ‘doğal muhabirlik’ rolünü benimseyeceklerini düşünüyoruz.

 

Kanalımız Şantiye TV 21 Şubat’ta yayın hayatına başlayacak.

Ayrıca Kontrol Et

1 MAYIS’ın Adresi Taksim Meydanı’dır!

2024 1 Mayıs Platformu Çalışma Bakanı'nın dünkü açıklamasını yanıt verdi