“ODTÜ’de KYK yurdu istemiyoruz!”Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, kampüsün ortasındaki 40 dönümlük kavaklık araziye KYK yurdu yapılmasına karşı topladıkları 3 bin 526 imzayı Rektörlüğe teslim ettiler.


Kavaklık alana yapılmak istenen yurda karşı aylardır direniş yapan ODTÜ’lü öğrenciler, “ODTÜ’de KYK istemiyoruz!” ve “ODTÜ’de kavaklığı yok etme kurumu istemiyoruz!” pankartlarını açarak Rektörlük önünde yaptıkları basın açıklamasında yapılmak istenen yurtla ilgili okulun tüm bileşenlerine hiçbir bilgi verilmediğini, ihtiyaç duyulan yurdun binlerce ağacın katli pahasına yapılamayacağını, sağlıklı fizibilite çalışmalarıyla daha uygun bir yerin bulunabileceğini vurguladılar.

Öğrenciler basın açıklamasından sonra Kavaklık Direnişi ve ODTÜ Birlikteliği’nin çağrısı ile ODTÜ’de KYK yurdunun yapılmaması için başlatılan imza kampanyasında toplanan 3 bin 526 imzayı Rektörlüğe teslim ettiler.

İmzaların tesliminden sonra pankartları ve “Verşan Kök ODTÜ’ye Rektör olamaz!” ve “Rektörlük yıkılsın yerine yurt yapılsın!”, “ODTÜ’de KYK yurdu istemiyoruz!” sloganlarıyla kavaklık alana yürüyen öğrenciler, Bandista’nın verdiği dayanışma konseriyle eylemlerine son verdiler.

Rektörlük önünde yapılan basın açıklaması akademisyen Ayşe Yılmazer tarafından okundu. Açıklamada,  bu projenin uygulanmasının ODTÜ’nün yönetsel, demokratik bütünlüğüne ve kampüs ekolojisine geri dönülemez zararlar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğu vurgulandı.

ODTÜ yönetimine çağrımız; mevcut projenin durdurularak başta öğrencilerin ihtiyaç ve tercihleri olmak üzere ilgili tüm bileşenlerin görüş ve katılımları ile şekillenen ODTÜ’nün yönetsel sosyal ve ekolojik bütünlüğünü gözeten yeni bir planlama sürecinin başlatılmasıdır” denilen açıklamada, ODTÜ’de KYK yurdunun neden istenmediğine dair hazırlanan sorular ve cevaplar şöyle sıralandı:

“ODTÜ’ye bir öğrenci yurdu yapılmalı mıdır?

 

ODTÜ Rektörlüğü’nün paylaştığı rakamlar (başvuru sayıları, yurda giremeyen öğrenciler ve öğrenci sayısındaki artış) ODTÜ’de yeni bir öğrenci yurduna ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Mevcut projeyle ilgili kaygı ve itirazları olan hiç kimse de zaten ‘ODTÜ’ye yeni yurt yapılmasın’ dememektedir.

 

ODTÜ’ye yapılacak yeni bir yurdun kapasitesi ne olmalıdır ve maliyeti nedir?

 

ODTÜ Rektörlüğü’nün 17 Mayıs 2019 tarihli açıklamasında, KYK’nın ODTÜ’ye önce 4 bin kişilik bir yurt yapmayı teklif ettiği, ancak ODTÜ yönetiminin ihtiyacı 2 bin olarak bildirip bu sayıyı yarıya indirdiği belirtilmiştir. Aynı açıklamada, 2019 yılı için bin 500 civarı yeni yatak ihtiyacı olduğu, ayrıca ihtiyacı karşılayacak bir yurdun yapım maliyetinin yaklaşık 122 milyon TL olduğu da ifade edilmiştir. Bu kapasite ve maliyet rakamlarının tam olarak hangi veri ve analizlere bağlı olduğu ve mevcut projenin hangi rakamlarla ne ölçüde uyumlu olduğu ODTÜ kamuoyu tarafından bilinmemektedir.

 

Yapılması planlanan yurdun yeri uygun mudur? 

 

Hayır. Yurt inşaatı için seçilen ve çitle kapatma çalışmalarına başlanmış olan arazi sadece bir kavaklık olmayıp, sulak alan özellikleri taşıyan, onlarca farklı türden binlerce ağaç ve çalı içeren, farklı böcek, kuş, sürüngen ve memeliler için yaşam alanı sağlayan, sıra dışı bir biyolojik çeşitlilik gösteren bir alandır.

 

 

18 Eylül 2018 tarihli Rektörlük açıklamasında alanda yalnızca 300 civarı kavak ağacı olduğu belirtilmişken, 17 Mayıs tarihli açıklamada bu sayı 1207 olarak verilmiştir. Oysa yüzeysel bir gözlemle dahi alandaki kavak sayısının çok daha fazla olduğu, kavak dışında da 20’ye yakın türde binlerce ağaç olduğu görülmektedir.

 

ODTÜ’lüler KYK yönetiminde bir yurt konusunda neden kaygılıdır?

 

ODTÜ’nün 1965’ten bu yana, yani yaklaşık 60 yıllık başarılı bir yurt yapım ve yönetimi deneyimi vardır. Mevcut yurt planına ilişkin protokol ise 40 dekarlık, ekolojik değeri son derece yüksek bir ODTÜ arazisini 49 yıl boyunca ODTÜ’nün dışındaki bir kuruma; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan KYK’ya tahsis etmekte, seçim kriterlerinin belirlenmesini, öğrencilerin seçilmesini ve yurdun yönetimini bütünüyle KYK’ya bırakmaktadır. ODTÜ’nün kurumsal kapasitesi ve ODTÜ’lülerin destekleriyle gerçekleşebilecek bir hizmetin, ODTÜ’lülerin talep ve katılımları dışarıda bırakılarak, dışarıdan gelen taleplere göre yapılmak istenmesi üniversitenin demokratik kültürüne ve yukarıda anılan Senato kararına ters düşmektedir.

 

İhtiyaç duyulan bir yurt başka şekilde yapılamaz mı? 

 

Yapılabilir. ODTÜ’deki mevcut yurtlar ODTÜ’ye tahsis edilen bütçelerle ve/veya gönüllü desteklerle yapılmış ve yönetimi ODTÜ’ye bırakılmıştır. Yeni yurt planı için de ihtiyaç analizleri ve fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra gerekli görülen yatırım için, ilgili ODTÜ bileşenleri ve potansiyel destekçilerle görüşülerek kaynak bulunabilir. Böylece KYK da yatırımlarını ihtiyaç olan ve talep edilen başka yerlere yönlendirebilir ve kamu kaynakları daha etkin kullanılmış olur.

Ayrıca Kontrol Et

Öyle Bir Kavşaktayız Ki!..

Halkın öfkesi her seferinde sandıkta eritilmiş olsa da yorgunluk ve yılgınlık ağır bassa da bir şey yapmalı. Hasan Hüseyin Korkmazgil ne güzel de söylemiş “Korka korka yaşamak ne!..”