Sendika ve meslek örgütleri: ODTÜ’deki yurt projesinden vazgeçilmelidir!Ankara’da sendika ve meslek odaları ODTÜ’de yapılmak istenen KYK yurdu projesine ve ağaçların kesilmesine tepki göstererek, “yurt projesi durdurulsun” dedi


ODTÜ Kampüsü’ndeki Kavaklık alana binlerce ağacın katledilmesi pahasına KYK yurdu yapılması, buna karşı 55 gündür direniş yapan öğrencilerin dün polis saldırısına uğraması ve polis koruması altında yüzlerce ağacın kesilmesine dönük toplumsal tepkiler devam ediyor.

Sendika ve meslek örgütleri de bugün Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde yaptıkları basın açıklamasıyla, “ODTÜ’de hukuksuz yurt projesi durdurulsun, polis ablukası kaldırılsın” dediler.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen ortak basın açıklamasında, ODTÜ’deki ağaç kesiminin hukuksuz olduğu ifade edilerek, ekolojik dengeyi tahribettiği vurgulandı.

Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma projesi oldu” denilen açıklamada, ODTÜ’de öğrencilerin, mezunların ve öğretim elemanlarının meslek odalarının görüşlerine başvurulmadan yurt yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu noktaların altı çizildi:

Tarafların görüşü alınmadı, ruhsatı-parselasyon planı olmadan başlandı!

ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimi, parselasyon planı olmadan, ruhsat olmadan, hukuksuz bir biçimde KYK yurdu inşaatını başlatabilmek adına, öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı kınıyoruz.

 

Özerkliğe aykırıdır!

 

ODTÜ’nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine tamamen aykırıdır. Öte yandan ODTÜ Mezunlar Konseyi daha iki gün önce yurt sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile ODTÜ’lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılacağını açıklamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi de yurt inşaatını üstlenip, yapılacak yurdu ODTÜ’ye bağışlayabileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

 

Bu yurt öğrencilerini ihtiyacının karşılanması için değil, siyasi hedeflerle yapılıyor

 

Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdu, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ’nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970’li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ’yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ’yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir.

 

Protokol şimdiden ihlal edildi, güvenilemez!

Her ne kadar Rektörlükle, Kredi Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı kayıt altına alınsa da, öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın inisiyatifinde olması her türlü siyasal müdahaleye açık olduğunu göstermekle birlikte protokolde bulunan diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması protokolün bağlayıcılığının olmadığını kanıtlamakta ve protokole güvenilemeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir

 

İmar Kanunu’na aykırı

 

Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ’nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması İmar Kanunu’na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın durdurulması için Ankara Valiliği’ne yapılan başvurular ne yazık ki göz ardı edilmektedir.

 

Yurt projesinden vazgeçilmelidir

 

ODTÜ’yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ’nün kampüs bütünlüğünü ortadan kaldıran Yurt Projesi’nden vazgeçilmelidir. Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tümünün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla çözülmelidir.

Ayrıca Kontrol Et

Kadın sorunu: Hem çok eski hem çok yeni hem de çok uzun bir yol -III

Kadın sorununda reformizm, feminizm ya da oportünizm bu sorunu üretim ilişkilerinden kopararak ele alan bir yaklaşımla söz konusu olabilir. Bu ilkesel düzlem net olduktan ve faaliyeti yürüten güçlerin kafası açık olduktan sonra bu tür sapma tehlikelerinin de en asgari düzeye ineceği ortadadır.