SAMER: Bölgede 349 çocuk doğum yaptıSAMER, bölgenin 20 ilinde 15 yaş altı 349 çocuğun doğum yaptığı belirtti


Kürt illerinin önemli sorunlarından biri olan çocuk ve erken yaşlarda doğum oranları üzerine çalışma gerçekleştiren Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi (SAMER), son 3 yılda 15 yaş altı 349 çocuğun doğum yaptığını tespit etti. TÜİK’in 2015-2018 verilerinin incelenmesiyle ulaşılan sonuçları değerlendiren kurum “Çocuğun istismarı olarak da görülebilecek çocuk yaşta evlendirmelere karşı etkili tedbirlerin düşünülmesi, geliştirilmesi elzem görünmektedir” diye ekledi.

Çocuk ve erken yaşta doğum oranlarını ve yoğunluklarını görünür kılmak ve sorunla ilgili önlemler geliştirmeye dikkat çekmek için yapılan çalışmada, bölgenin 20 ilinde 15 yaş altı 349 çocuğun doğum yaptığı belirtildi.

15-19 yaş doğum oranlarının en yüksek olduğu il Ağrı

Çalışmada, 15-19 yaş grubundakilerin doğum oranlarının en yüksek olduğu üç ili ise sırasıyla yüzde 12,82 (7 bin 721 doğum) oranla Ağrı, yüzde 12,28 (5 bin 359 doğum) oranla Muş ve yüzde 11,71 (2 bin 673 doğum) oranla Kars olduğu, yine 2015-2018 yılları arasında 16-19 yaş grubunda ilk defa evlenen kadınların toplam evlilik içerisindeki payının en yüksek olduğu ilk 3 ilin de aynı iller olduğu kaydedildi.

15 yaş altı doğum oranının en yüksek olduğu il Hakkari

SAMER’in çalışmasında şu veriler kaydedildi:

TÜİK 2015-2018 verilerine dayanılarak yapılan incelemeye göre; 15 yaş altındaki grubun doğum oranlarının en yüksek olduğu üç il sırasıyla yüzde 0,08 (19 doğum) oranla Hakkari, yüzde 0,07 (15 doğum) oranla Kars ve yüzde 0,05 (8 doğum) oranla Iğdır’dır.

 

Ağrı, Muş, Kars en yüksek oranlara sahip ilk 3 il

 

15-19 yaş grubundakilerin doğum oranlarının en yüksek olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 12,82 (7 bin 721 doğum) oranla Ağrı, yüzde 12,28 (5 bin 359 doğum) oranla Muş ve yüzde 11,71 (2 bin 673 doğum) oranla Kars’tır. 2015-2018 yılları arasında 16-19 yaş grubunda ilk defa evlenen kadınların toplam evlilik içerisindeki payının en yüksek olduğu ilk 3 ilin de aynı iller olduğu görülmüştür; Ağrı’da toplam evliliklerin yüzde 44,95’i (8 bin 29 kadın), Kars’ta toplam evliliklerin yüzde 38,75’i (2 bin 828 kadın), Muş’ta toplam evliliklerin yüzde 40,73’ü (5 bin 302 kadın) 16-19 yaş grubu tarafından gerçekleştirilmiştir. Öte yandan resmi kayıtlara göre evli sayılan 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının toplam evlilik içerisindeki oranlarının en yüksek olduğu ilk 3 il de aynı illerdir. Aynı zamanda 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının 16-19 yaş grubundaki evlilik oranlarının en yüksek olduğu üç il yüzde 37,4 oranla Muş, yüzde 35,71 oranla Antep, yüzde 35,51 oranla Ağrı illeridir.

 

Ayrıca yaş grubu bilinmeyenlerin doğum oranlarının en yüksek olduğu üç il sırasıyla yüzde 1,17 (973 doğum) oranla Mardin, yüzde 0,69 (1283 doğum) oranla Antep ve yüzde 0,58 (318 doğum) oranla Şırnak’tır.

 

‘Etkili tedbirlerin geliştirilmesi elzem’

 

Sadece, doğum yapan ve kayda geçen 15 yaş altı toplam 349 çocuk ile resmi olarak 16-17 yaşında evlendirilen toplam 35 bin 258 çocuğu birlikte düşündüğümüzde çocuğun istismarı olarak da görülebilecek çocuk yaşta evlendirmelere karşı etkili tedbirlerin düşünülmesi, geliştirilmesi elzem görünmektedir.

Ayrıca Kontrol Et

Öyle Bir Kavşaktayız Ki!..

Halkın öfkesi her seferinde sandıkta eritilmiş olsa da yorgunluk ve yılgınlık ağır bassa da bir şey yapmalı. Hasan Hüseyin Korkmazgil ne güzel de söylemiş “Korka korka yaşamak ne!..”