‘Ankara Garı’nın ranta açılmasına izin vermeyeceğiz!’Sendika ve meslek odaları tarihi bina olan Ankara Garı’nın Medipol Üniversitesi’ne peşkeş çekilmeye çalışılmasını basın açıklamasıyla protesto etti


Sendika ve meslek örgütle, TCDD’ye ait tarihi binaların Medipol Üniversitesi’ne devredilmesine karşı açıklama yaparak “Tarihimizin ve geleceğimizin yok edilmesine sessiz kalmayacağız” dedi.

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, TCDD’ye ait tarihi binaların Medipol Üniversitesi’ne devredilmesini protesto etti.

Tarihi gar önünde bir araya gelen kitle, “İşte rant, işte talan işte AKP!”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek!” sloganları atarak durumu protesto etti.

Meslek örgütleri adına ortak basın açıklamasını okuyan Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Kamuoyunca; alanın, plan değişikliği ile özel üniversite alanı olarak ilan edilmesi nedeniyle; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilip edilmediği sorusu siyasi iktidara sorulmuş, ancak bu soru yanıtsız bırakılmış ve yapılan işlemler kamuoyundan gizlenmiştir” dedi.

Tarihi gar için ödenen kira miktarı bilinmiyor

Bektaş, demiryolu işletmeciliğine ait tarihi alanların amaç dışı ve rantsal kullanım sebebiyle devredildiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu nedenledir ki sayın rektöre düşen ilk görev; imzaladıkları kira sözleşmesini kamuoyu ile paylaşmaktır. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Medipol Üniversitesi’ne sadece Ankara’nın merkezinde bir alan devredilmemektedir. Bu alan, demiryolu işletmeciliği için ihtiyaç duyulan ve TCDD’nin işyeri olarak kullandığı binaların yanı sıra, personelin sosyal gereksinimlerini karşıladığı TCDD Sanat Galerisi ve Müzesi, çay bahçesi, misafirhane, kreş, lojman vb. binaların bulunduğu ve gelişen ve değişen şartlara göre yine demiryolu ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken rezerv alanlara da sahip bir alandır. Yani bu alan ve binalar demiryolu işletmeciliğinin gelişiminde TCDD’nin ihtiyaç duyduğu mekanlardır.

 

Kamusal hizmetin sürdürülmesinde TCDD’nin kurumsal olarak zaten ihtiyacı olan bina ve arazilerin kullanım amacı değiştirilerek bir vakıf üniversitesine tahsisi, sermaye lehine bilinçli bir tercihi göstermesinin yanı sıra toplum yararını yok saymak ve oluşmuş olan rantı kişisel ve grupsal çıkarlarla dağıtmak anlamına da gelmektedir.

 

Bizler, iktidarın rant ve talan politikalarıyla kentlerimize, doğamıza, tarihi ve kültürel değerlerimize yönelik saldırılarına karşı yürütülen mücadelenin en ön saflarında yer alan DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ASMMMO olarak bu yağmaya da sessiz kalmayacağımızı ve bu süreç toplum yararına çözülünceye dek konuyu gündemde tutacak, her türlü çabayı göstererek kamuoyunu aydınlatmaya devam edeceğimizi saygılarımızla duyururuz.

Ayrıca Kontrol Et

Atılan Adım, Harcanan Soluk Boşa Gider mi?

Her soluğun ve her adımın karşı konulmaz bir dönüştürücü gücü vardır. Yeter ki, biz sesimizi esirgemeyelim. Önce tüm samimiyetimizle ve bilincimizle kendimize seslenelim.