Her on işçiden sadece biri sendikalı!Çalışma Bakanlığı istatistiklerine göre 2019 Temmuz ayı itibariyle toplam 13 milyon 764 bin işçiden sadece 1 milyon 894 bini sendikalı. En fazla üyeye sahip konfederasyon Türk-İş, sendika ise Hizmet-İş oldu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan, “6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2019 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ“, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2019’un temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki kayıtlı olarak çalışan toplam 13 milyon 764 bin 63 işçiden sadece 1 milyon 894 bin 170’inin bir sendikaya üyeliği bulunuyor. Tebliğde sendikalaşma oranı da yüzde 13,7 olarak belirlendi.

Bu verilerin “taşerona kadro” masalıyla sözümona örgütlenme hakkı kazanan işçilerin Hak-İş’e bağlı sendikalara üye yapılması ve milyonlarca işçinin de kayıtdışı-part-times çalışmaya mahkum edildiği koşullar da gözününe alınacak olursa aslında çok daha vahim rakamlara ineceği açık.

Hak-İş en fazla üyeye sahip ikinci sendika konumuna yükseldi!

Verilere göre Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 764 bin 63 kayıtlı işçiden 1 milyon 894 bin 170’inin bir sendikaya üyeliği bulunurken, en fazla üyeye sahip konfederasyon 1 milyon 12 bin 277 işçi ile Türk-İş oldu. Bu konfederasyonu 674 bin 404 işçiyle Hak-İş, 178 bin 691 işçiyle DİSK takip etti.

Hizmet-İş en fazla üyeye sahip sendikaymış!

En fazla üyeye sahip sendika ise 310 bin 711 işçiyle Hizmet-İş oldu. Hizmet-İş’i 202 bin 572 işçiyle Türk Metal Sendikası, 95 bin 480 işçiyle Genel-İş, 95 bin 42 işçiyle Belediye-İş ve 70 bin 12 işçiyle Tez-Koop-İş izledi.

Ocaktan bu yana kısmi artış

2019 Ocak istatistiklerine göre, Türkiye genelindeki toplam 13 milyon 411 bin 983 işçiden 1 milyon 859 bin 38’inin sendikaya üyeliği bulunurken, sendikalaşma oranı yüzde 13,8 düzeyindeydi.

Ayrıca Kontrol Et

Kadın sorunu: Hem çok eski hem çok yeni hem de çok uzun bir yol -III

Kadın sorununda reformizm, feminizm ya da oportünizm bu sorunu üretim ilişkilerinden kopararak ele alan bir yaklaşımla söz konusu olabilir. Bu ilkesel düzlem net olduktan ve faaliyeti yürüten güçlerin kafası açık olduktan sonra bu tür sapma tehlikelerinin de en asgari düzeye ineceği ortadadır.