Kayıtdışı paraya ‘Varlık Barışı’ düzenlemesi uygulamada!Adına ‘Varlık Barışı’ denilen kara para aklama düzenlemesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yurt içi ve dışında kayıtdışı birikimi olanlar hiçbir vergi incelemesi ve tarhiyatına uğramadan paralarını resmileştirecek!


İşçilerin son tutamak noktası olan kıdem tazminatına bile göz diken iktidarın patronlara dönük kıyakları kara paranın hiçbir yasal zorluk yaşanmaksızın aklanması da eklendi. İhtiyaç Akçesinin yarını bütçeye aktaran ve onun da büyük kısmını patronlara olan borcuna tahsis eden, yeni vergi ve prim borcu yapılandırmasından bahseden AKP’li devletin, Meclis tatile girmeden Torbaya koyduğu Varlık Barışı’nın süresini bir kez daha uzatma düzenlemesi Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilerin yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içine getirmeleri halinde hiçbir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Aynı durum yurt içindeki kayıtdışı birikimler için de sözkonusu olacak.

Kara paranın aklanması olarak da tanımlayabileceğimiz bu düzenlemeye göre gerçek ve tüzel kişiler varlıklarını banka ve aracı kurumlara dijital ortamda bildirebilecek. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen bu varlıklara ilişkin olarak yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın 15. günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edecek. Vergi, söz konusu beyan süresi içinde banka ve aracı kurumlarca ödenecek.

Düzenlemeyle yurtdışında kayıt altına alınmamış birikimi olan gerçek ve tüzel kişiler, bu birikimlerini banka ve aracı kurumlara bildirim yaptıktan sonra 3 ay içinde Türkiye’ye getirmeleri koşuluyla kendilerine hiçbir soru sorulmayacak! Bu kişilerin vergi dairelerine hiçbir bildirim yapması gerekmiyor.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 19 Temmuz itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık’a kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Borç ödemesinde kullanılmaları durumunda varlıkların Türkiye’ye transfer edilmesi koşulu da aranmayacak!

Yurt dışında bulunan ancak kapsama girmeyen taşınmaz gibi varlıkların yıl sonuna kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

Türkiye’deki varlıklar

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar 31 Aralık’a kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine doğrudan ve elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince yüzde 1 oranında vergi tarh edilecek. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Bildirilen varlıklar, altın ve taşınmazsa rayiç bedeliyle, dövizse Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla, hisse senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle değerlendirilecek.

Bildirim veya beyanlarda, söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Ayrıca Kontrol Et

Atılan Adım, Harcanan Soluk Boşa Gider mi?

Her soluğun ve her adımın karşı konulmaz bir dönüştürücü gücü vardır. Yeter ki, biz sesimizi esirgemeyelim. Önce tüm samimiyetimizle ve bilincimizle kendimize seslenelim.