Geleceğe Dönüş: Dizimizin üçüncü programı yayındaYazarımız H. Selim Açan’ın bu haftaki konuğu Hasan Demir


Sosyalizm ve geriye dönüşler konusunun değişik yönlerden ele alınacağı dizimizin “Sosyalizm insanlığa ne vadediyor” başlığını taşıyan ilk bölümü bu programla tamamlanıyor. 

Komünizmin özünü “özgürlükçü komünal yaşam”ın oluşturduğunu vurgulayan Hasan Demir, onu bir yönüyle de  “zamanı ve mekanı insanlara vermek” olarak tanımlıyor. 

Konuya girişte eşitlikçi komünal yaşam biçiminin sadece insanlığın değil bütün canlılar için doğal varoluş biçimi olduğuna dikkat çekiyor. Sınıfların ortaya çıkışıyla yitirilen bu “kayıp cennet” arayışını tarihsel bir perspektife oturtarak: 

– Sınıflı toplumların başlangıcından Marksizme gelinceye kadar geçen sürede kendini gösteren arayış ve mücadeleler,

– Marksizmin ortaya koyduğu modern komünizm fikri-ufku,

– Komünizm fikrinin bugünkü somut tarihsel koşullarda gerçekleşme zemini

şeklinde üç ana başlık altında ele alıyor.

Bu bağlantı içinde Marksizmin kapitalizm eleştirisinin bilimsel ve devrimci karakterinin altını çizdikten sonra devrimci hareketin bugüne kadar onun kapitalizmi eleştiri boyutunu fazlasıyla öne çıkarırken modern komünizm boyutu üzerinde az durmuş olmasına dikkat çekiyor. Bu anlamda modern komünizm felsefesinin işlenmesi gereken bir cevher olarak önümüzde durduğuna işaret ediyor.

Sohbetin akışı içinde kapitalizmi yaratıcılığının yıkıcı karakteri yanında nasıl korkunç eşitsizlikler yarattığına  değinildikten sonra kendisini sadece kapitalizmin teşhiri ve eleştirisiyle  sınırlayan bir sosyalistlik iddiasının tek yanlılığı-kısırlığı üzerinde duruluyor. 

Marksizmin doğasından kaynaklanan bir zorunluluk olarak sosyalizmde yenilenme düşüncesine kapalı bir Marksizm anlayışı ve sosyalizm savunusunun yanlışlığına dikkat çekilen sohbet, komünizmin başlangıç evresi olarak sosyalizmden ne anlaşılması gerektiğine dair alt çizmelerle noktalanıyor. 

Dizimizin bu programını aşağıdaki linklerden dinleyebilirsiniz.

Youtube’da dinlemek için tıklayın

Spotify’da dinlemek için tıklayın

Anchor’da dinlemek için tıklayın

* Dizimizin bundan sonraki bölümlerinden yayına girer girmez haberdar olmak isterseniz aşağıdaki linkten gazetemizin Youtube adresine abone olmanızı öneririz:

https://www.youtube.com/channel/UC58AML11Abpgz4tzoE1tFlQ

Ayrıca Kontrol Et

Küçük: Fiili Meşru Mücadele Yürütecek Odaklar Yaratmalıyız

1 Mayıs'ta işçi ve emekçilerin geleneksel örgütlenmelerinin çoktan dolan miadına karşı gerek sendikal gerekse siyasal alanda güven verecek, dünya gerçekliğine uygun bir militanlık ve fiili meşru mücadele hattında yürüyecek odaklar yaratmak gerektiğine dikkat çeken Alınteri yazarı Mürüvet Küçük, "Bu dönemin mücadele ruhu geri çekilmede değil, saldırıda somutlaşmaktadır. Yıllardır yaşanan geri çekilmenin yarattığı çözülme hali gücümüzü birleştirdiğimiz oranda sınıfa karşı sınıf ruhuyla yanıt verecek bir netliğe ulaşmak zorunda."