MESEM Yetmedi, Sıra ‘Zanaat Atölyeleri’nde!Patronların ara eleman ihtiyaçlarıyla dolaysızca ilişkilendirilen eğitim sistemi MESEM’den sonra şimdi de 12-13 yaşlarındaki çocukları işçileştirerek bu gidişatı tamamına erdiriyor. Bakan Tekin, ilk elde 10 ilde uygulanmaya başlanacak programla 12-13 yaşlarındaki 7 ve 8’inci sınıf öğrencisi çocukların okullarda kurulacak “zanaat atölyeleri”nde çalıştırılacağını duyurdu! Proje bu yazdan itibaren hayata geçirilecek!


Son aylarda ardı ardına çocuk işçi ölümleri gerçekleşiyorken, daha dün MESEM stajı adı altında TRT’deki angarya işlere koşulan 3 öğrenci depoda malzeme yerleştirdikleri rafların üzerlerine düşmesiyle yaralanırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çocuk işçi yaşını 12’ye düşürmeye hazırlanıyor. İlk elde 10 ilde uygulamaya konulacak projeye göre 12-13 yaşlarındaki çocuklar yazın okullarda kurulacak zanaat atölyelerinde çalıştırılacak!

MEB Yusuf Tekin’in, mesleki ve teknik eğitim politika belgesi tanıtım toplantısında anlattığı bu proje de Türk tekelci burjuvazisinin ara eleman ihtiyacına yanıt vermeyi merkeze koyan bir yaklaşımı ifade ediyor. Bu yaklaşım bizzat Tekin’in övünerek altını çizmesiyle alenen ilan edildi.

Açıklanan program eğitimin niteliksizleştirilmesi, bilimsel olan her şeyden arındırılarak sadece “kindar ve dindar nesil” yetiştirmeye bir de patronların ara eleman ihtiyacının karşılanmasına odaklanması felsefesiyle hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’yle birlikte anlam kazanıyor. Burjuvaziye ucuz, dindar, edilgen, az çok deneyimli bir ara eleman ordusu yetiştirmek! Elbette bir de düzen için uysal askerler imal etmek!

Sektör iş birlikleriyle öğrencileri istihdama hazırlayacaklarının altını çizen Bakan Tekin “Bu belge ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü artıracak önemli bir dönüm noktasıdır” dedi. Sektörle iş birliği, sektöre entegre okul, patronlara nitelikli iş gücü sağlanması gibi vurguları yineleyen Bakan Tekin, yaşanan iş kazası ve cinayetlerine, akademik eğitime dair ise tek bir cümle kurmadı. Keza emekçi çocuklarının ne yaşadıkları, ne istedikleri önemli değil, canları da…

MESEM yetmemiş!

Uluslararası arenada kendi sıkletindeki kapitalist ülkelerle rekabetin merkeze konulduğu, ucuz ve yetişmiş ara eleman birikiminin pazarlanmasıyla sermaye yatırımlarının buraya çekilmesinin öncelendiği bu yaklaşıma mesleki eğitim merkezi (MESEM) projesi yetmemiş. MESEM, ortaokulu bitiren öğrencilerin örgün eğitimden koparılarak haftanın 4 günü sudan ucuz parayla patronların angarya işleri başta olmak üzere her işlerine koşulmaları anlamına geliyordu.

Fakat bu yetmemiş!

Şimdi de yaz döneminde ‘beceri geliştirme programı’ adı altında 7-8. sınıftan itibaren tüm öğrencilerin katılabileceği ‘zanaat atölyeleri’ açacaklar. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Urfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak pilot uygulamayla mesleki eğitim yaşı düşürülüyor. Çocuk çalışma kampı gibi kurgulanacak olan atölyelerle MEB’in hedefi pilot uygulamayı kısa sürede tüm illere yaymak.

Tekin, resmi ve özel, örgün ortaokullarda öğrenim gören 7 ve 8. sınıf öğrencileri meslek liselerine yönlendirerek meslek eğitimini daha erken yaşlarda başlatmak amacıyla ortaokul 7 ve 8. sınıftan itibaren ‘zanaat atölyeleri’ uygulamasını bu yazdan itibaren hayata geçireceklerini vurguladı.

Her şey patronların ihtiyacına göre!

Bakan Tekin, Türkiye’nin nitelikli iş gücü ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan 12. kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı yıllık programı, 2024-2026 orta vadeli program ve Millî Eğitim Bakanlığı stratejik planı (2024-2028) kapsamında mesleki ve teknik eğitimin tüm yönleriyle güçlendirilmesi için devasa sonuçlar doğuracağına inandıkları kararlara yer verdiklerini söyledi. Tekin, bu planlar doğrultusunda, daha önce başlattıkları organize sanayi içinde ve dışında okul modelleri, tematik meslek liseleri, proje meslek liseleri gibi yapılara ilave olarak sahadan gelen öneriler doğrultusunda ‘sektör içi okul’ ve ‘sektöre entegre’ okul modelleri başlattıklarını vurguladı.

Maarif Modeli işte bu: Hem kindar ve dindar nesil hem de yetişmiş ara eleman ordusu!

Saha ziyaretleri ve sektör istişare toplantılarıyla mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit ettiklerini belirten Tekin “Sektörle yaptığımız istişare toplantılarında eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda 74 adet strateji maddesi geliştirildi” ifadelerini kullanarak iş dünyasından paydaşların katkılarına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığıyla onayladıkları yeni programların odağında da mesleki teknik eğitimdeki bu politikaları hayata geçirecek bir felsefenin olduğuna dikkat çekti.

Eğitim daha çekirdekten kapitalizmin ihtiyaçlarına uyarlanıyor!

MEB’in mesleki eğitim politika belgesinde öne çıkan başlıklar ise şunlar: “Şartları yeterli olmayan okullardaki öğrencilere diğer illerdeki okullarda eğitim alma imkanı sağlanması.

İŞKUR ile iş birliği ve yatırım teşviklerinin yeniden düzenlenmesi.

Üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilerin mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirmek.

Öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla sektörel mükemmeliyet merkezleri kurulacak.”  

Ayrıca Kontrol Et

15-16 Haziran Yol Gösteriyor

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin 54. yılında Olgunlar Sokak'taki Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından MEB önünde oturma eylemi yapan öğretmenlerin eğitim nöbetiyle dayanışmaya gidildi.