Arşiv unutmaz

Kasım, 2022

 • 15 Kasım

  Kapımızdaki Günler -VIII (son)

  H. Selim Açan Burjuvazinin ve demokrasinin emperyalizm çağında hangi yönde nasıl bir evrim içinde olduğuna dair bu net ve vurgulu belirlemeler, üstelik mali sermaye asalaklığının ve sistemdeki çürümenin had safhaya vardığı, «şiddet ve gericilik eğiliminde» buna paralel yoğunlaşmanın özellikle de 11 Eylül bahanesiyle gemi azıya aldığı bir tarihsel kesitte tekelci …

 • 14 Kasım

  Kapımızdaki günler -VII

  H. Selim Açan “Engels’in demokrasi konusundaki erken teşhisi şöyle: Fransız Devrimi, Avrupa’da demokrasinin yükselişiydi. Demokrasi, devlet yönetiminin her biçimi için geçerli olduğu üzere, kendi içinde çelişkilidir; temelde sahteciliktir, ikiyüzlülükten başka bir şey değildir (…) dolayısıyla, başka her tür yönetim biçimi gibi demokrasi de parçalarına ayrılacaktır. Ki, içindeki çelişki kendini açığa …

 • 13 Kasım

  Kapımızdaki Günler -VI

  H. Selim Açan Rehavet eğilimlerini besleyecek budalalıklar, sadece politik değil ideolojik bir teslimiyet özelliğini de taşır (1 Ağustos 2011) Yeni anayasanın yapım sürecinde, tayin edici noktayı, yapılmak istenen değişikliklerin özü ve amacı, bu anlamda gelişmenin yönü, bunun proletarya ve diğer emekçi kesimler açısından anlamı, beraberinde getirdiği tehlikeler, hazır olunması gereken …

 • 12 Kasım

  Kapımızdaki günler -IV

  H. Selim Açan TÜSİAD’ın göreli ve ucuz demokratizminin arkasında, tekelci sermaye bloku içinde eski rakipsiz egemen konumunu kaybetmekten kaynaklanan ‘korku’ yatıyor. O asıl olarak bu korku yüzünden hem yeni iktidar yapılanması içinde kendisine belirli bir güvence ve hareket imkânı kazandıracak “kuvvetler ayrılığı” üzerinde ısrar ediyor hem de eli zayıflamış eski …

 • 11 Kasım

  Kapımızdaki günler -III

  H. Selim Açan https://alinteri5.org/can-cekisen-demokrasi-inatci-budalalik https://alinteri5.org/kapimizdaki-gunler-ii Bu çatışma bütünüyle, ekonomi üzerindeki etkisi ve müdahale gücü neoliberal dönemde de zayıflayıp ortadan kalkmamış olan devletin -siyasal gücün- ağırlıklı olarak kimlerin elinde, nasıl toplanacağı noktasında yoğunlaşan bir iktidar çatışmasıdır. Yani mesele, “marksist” eskisi bazı dönekler tarafından gösterilmeye çalışıldığı gibi, “demokrasi yanlısı sahici, otantik burjuvazi” …

 • 10 Kasım

  Kapımızdaki Günler -II

  YENİ ANAYASA SÜRECİ: Hayaller ve Gerçekler (18 Temmuz 2011) H. Selim Açan Türkiye’nin yeni anayasa sorununu önümüzdeki süreçte sık sık tartışacağı açık. Ama bu tartışma nasıl bir seyir izler, hangi sonuçları doğurur, yeni anayasa ne zaman kesinleşip yürürlüğe girer sorularına aynı kesinlikte yanıt vermek göründüğü kadar kolay değil. Sırf şu …

Eylül, 2021

 • 12 Eylül

  12 Eylül’ün hatırlattıkları

  Proletaryanın ölümsüz önderlerinden Marks, “dövüşsüz alınan bir yenilginin, diğer bütün yenilgilerden çok daha yıkıcı sonuçlar doğuracağını” söylemiştir. Türkiye solunun 12 Eylül’de uğradığı yenilgi bu cinsten bir yenilgidir

Kasım, 2020

 • 1 Kasım

  Sosyalizmde yenilenme ihtiyacı

  Günümüzde sosyalizmin, bir anlamda “yeniden tanımlanmayı” gerektirecek kapsamda bir yenilenmeye ihtiyacı var.

Ekim, 2020