Birleşik Mücadele

Kasım, 2023

 • 7 Kasım

  HBDH YK: Bu tarihsel kavgayı işçi sınıfı ve ezilen halklar kazanacak!

  Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi, Ekim devriminin 106. yıldönümünde yaptığı açıklamayla Proletaryanın dünyanın her yerinde tarihin akışına yön verecek yeni örnekler yarattığını vurgulayarak “Bu savaşın nihai zaferi işçi sınıfının ve ezilen halkların olacaktır" dedi.

Ekim, 2023

 • 10 Ekim

  Serdar Ben: Geleceği bugüne getirmek

  Serdar yoldaş sadece işçi çalışması yürüten bir sınıf devrimcisi değildi. Onda örgütü örgütleme, kadro yetiştirme konusunda “büyülü” bir aura vardı. Gittiği her yere tükenmek bilmez enerjisini taşırdı.

Ağustos, 2023

Temmuz, 2023

 • 21 Temmuz

  Umut nerede, çıkış nerede?

  Başta ilerici kamuoyu olmak hemen “herkes” seçimlerde yaşanan dibe çakılışın şokunu ve hayal kırıklığını yaşıyor. Çöküntü hali kendisini en fazla bütün umudunu seçime ve sandığa bağlayan kesimlerde gösteriyor.

Haziran, 2023

 • 30 Haziran

  Rojava Devrimi’ni savunmak için harekete geçelim!

  İsviçre Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Rojava Devrimini Savunmak İçin Harekete Geçelim şiarıyla Zürih’te bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 • 21 Haziran

  ‘Dünyanın lanetlileri’ne ya ölüm ya tutsaklık!..

  Burjuvazinin ağzını sulandıran mülteci yığınların ucuz, sığınmacıların nitelikli emeğidir. Göçmenleri kendi içlerinde bölen onları diğer sınıf kardeşleriyle ırkçılık ve düşmanlık temelinde karşı karşıya getiren bu insanlık dışı plan ve adımlar ancak birleşik bir örgütlenme ve mücadeleyle aşılabilir.

 • 11 Haziran

  Çözüm, sokak mücadelesi ve örgütlülük!

  Mürüvet Küçük: Sokaklarda faşist saldırılara karşı net durmalıyız. Her geri adım daha fazla, daha büyük saldırı olarak bize dönecektir. Taban örgütlülüğü yaygınlaştırılmalı. Antifaşist mücadelenin daha belirgin bir ihtiyaca dönüşeceği bir döneme giriyoruz

 • 6 Haziran

  Mücadelenin devindirici gücü: Eleştiri-özeleştiri

  Bütün haşmetiyle önümüze yığılan gerçeklere cesaretle bakıp onlardan gerekli dersleri çıkaracak mıyız (yaptıklarımız, yapmadıklarımız, yapmamız gerektiği halde erteleyip zamana yaydığımız, daha da kötüsü uzun süredir unuttuklarımız) yoksa kendi dışımızdaki etkenleri baş köşeye yerleştirip bahanelere mi sığınacak, onlardan mı medet umacağız?!.

Mayıs, 2023

 • 28 Mayıs

  Gezi Direnişi ve Birleşik Mücadele

  Türk devlet geleneğinin resmi tarih yazımının örtbas etme ya da çarpıtma klişesi olarak halkın gündemine giren bir mesele “olaylar” olarak adlandırılıyorsa, orada ya haklı bir direniş ya da bir devlet katliamı vardır. Maraş, Sivas, Gazi, 6-7 Eylül vb. ile örnekleri çoğaltmak mümkün.

 • 21 Mayıs

  14 Mayıs sonrası: Umut nerede?

  Başarılarından başı dönmeyen, başarısızlık ve yenilgilerinden ise ders alma cesaretine sahip olunduktan sonra hiçbir zorbalık ve baskı bu iradeye diz çöktüremez, onun kavgasını engelleyip durduramaz!