Birleşik Mücadele

Şubat, 2024

Ocak, 2024

Aralık, 2023

 • 18 Aralık

  Zürih’te HBDH’ın Aralık ayı katliamları paneli

  Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin (HBDH) çağrısıyla Aralık ayı katliamlarına yönelik çağrısıyla Zürih Kürt derneğinde “Aralık ayı katliamlarını unutma, unutturma” temalı bir panel gerçekleştirildi.

Kasım, 2023

 • 7 Kasım

  HBDH YK: Bu tarihsel kavgayı işçi sınıfı ve ezilen halklar kazanacak!

  Halkların Birleşik Devrim Hareketi Yürütme Komitesi, Ekim devriminin 106. yıldönümünde yaptığı açıklamayla Proletaryanın dünyanın her yerinde tarihin akışına yön verecek yeni örnekler yarattığını vurgulayarak “Bu savaşın nihai zaferi işçi sınıfının ve ezilen halkların olacaktır" dedi.

Ekim, 2023

 • 10 Ekim

  Serdar Ben: Geleceği bugüne getirmek

  Serdar yoldaş sadece işçi çalışması yürüten bir sınıf devrimcisi değildi. Onda örgütü örgütleme, kadro yetiştirme konusunda “büyülü” bir aura vardı. Gittiği her yere tükenmek bilmez enerjisini taşırdı.

Ağustos, 2023

Temmuz, 2023

 • 21 Temmuz

  Umut nerede, çıkış nerede?

  Başta ilerici kamuoyu olmak hemen “herkes” seçimlerde yaşanan dibe çakılışın şokunu ve hayal kırıklığını yaşıyor. Çöküntü hali kendisini en fazla bütün umudunu seçime ve sandığa bağlayan kesimlerde gösteriyor.

Haziran, 2023

 • 30 Haziran

  Rojava Devrimi’ni savunmak için harekete geçelim!

  İsviçre Halkların Birleşik Devrim Hareketi, Rojava Devrimini Savunmak İçin Harekete Geçelim şiarıyla Zürih’te bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 • 21 Haziran

  ‘Dünyanın lanetlileri’ne ya ölüm ya tutsaklık!..

  Burjuvazinin ağzını sulandıran mülteci yığınların ucuz, sığınmacıların nitelikli emeğidir. Göçmenleri kendi içlerinde bölen onları diğer sınıf kardeşleriyle ırkçılık ve düşmanlık temelinde karşı karşıya getiren bu insanlık dışı plan ve adımlar ancak birleşik bir örgütlenme ve mücadeleyle aşılabilir.