KİTAP – YAYIN

Erkek Egemenliğinin Ruhu Özel Mülkiyettir

Orta çağın sonuna doğru (burjuva sınıfı erkeklerinin) elinde gelişmekte olan sanayi sermayesinin hızla artan iş gücü ihtiyacı, toprağa zincirlenmiş emekçileri “özgürleştirme”yi feodal sisteme dayatırken, hukuk da dinin egemenliğine karşı bayrak açıyor, “yasalar önünde eşitlik” ve “özgürlük” vaat ediyordu. Dinden kurtulan hukuk “Akıl”ın öncülüğünde, “Sosyal Sözleşme” teorilerinin elleri üstünde gökyüzüne yükselirken …

Devamını Oku »

Lale Çolak: Çitlerin olmadığı…

Lale'nin Ölüm Orucu eyleminde kaleme aldığı mektupların her satırı, kişiliğini neredeyse bütün temel çizgileriyle ortaya koyuyor. 27 yıllık kısacık ömrünün büyük bir kısmını devrimci mücadele yolculuğunda geçiren Lale Çolak, demir parmaklıklar ve dikenli telleri aşıp özgürlük tutkusu ve gelecek umudunu mektuplarıyla taşıdı dışarıya.

Devamını Oku »

Bilince Dönüşen Zorunluluk

Beni bu konuda yazmaya iten neden, yıllardır her fırsatta dile getirdiğim gibi tarihsel bakımdan ömrünü çoktan doldurmuş bir sistem olarak emperyalist kapitalizmin insanlığa ve doğaya yeni acı ve felaketler yaşatmaktan başka verecek bir şeyinin kalmadığını düşünenler her geçen gün çoğaldığı halde sosyalizmin bu muhalif kesimler içinde dahi hâlâ bir alternatif olarak görülmemesi.

Devamını Oku »

Tarihimiz

“Aşağıdaki çalışma herhangi bir ‘iç dürtü’nün ürünü değildir…” der Engels, ünlü eseri Anti Dühring’in önsözünde. Polemik tarzında kaleme aldığı, gerçekte proletaryanın bilimsel sosyalist dünya görüşünün kapsamlı bir çerçevesini sunduğu o kitabı yazma gerekçesini açıklar sonra: Henüz çok genç olan hareketin saflarında karışıklık yaratacak kaba ve ucuz tahrifatlara meydanı boş bırakmama …

Devamını Oku »

Kürt Ulusal Sorunu

Sunuş Kürt ulusal sorunu, 1984’ten itibaren Türkiye’nin siyasal-toplumsal gündeminin merkezinde yer alan konulardan biri oldu. Yiğit ve çilekeş Kürt halkı, bu süreçte, PKK’nin önderliğinde çarpıcı bir Kürt Rönesans’ı yaşadı, görkemli bir devrimci atılım sergiledi. O daha şimdiden, kolay kolay yok edilip ortadan kaldırılamayacak tarihsel kazanımlar elde etmiş durumdadır. Bu kazanımların …

Devamını Oku »

TİKB Programı

Günümüzde insanlık bir yol ayrımında: “YA BARBARLIK İÇİNDE ÇÖKÜŞ YA SOSYALİZM!..” Proletaryanın ölümsüz önderleri tarafından bundan 150 yıl önce dile getirilen bu görüş, o zamanlar henüz bir varsayımdı. Kapitalist sistemin bilimsel olarak çözümlenmesinden çıkarılan bir sonuçtu. Günümüzde ise ete kemiğe bürünmüş somut ve yakıcı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Toplumsal …

Devamını Oku »