Makaleler

Kasım, 2023

 • 9 Kasım

  AKP’li Beyoğlu Belediyesi rant yasası geçer geçmez harekete geçti!

  İstedikleri binaya “afet riski”, “rezerv alan” diyerek el koymalarına yasal bir kılıf anlamına gelen ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi’ Meclis’ten geçer geçmez hazır bekleyen Beyoğlu Belediyesi işe koyuldu. Belediye, ilçedeki muhtarlıklara resmi bir yazı göndererek sürecin düğmesine bastığını belirtti

 • 7 Kasım

  Gerçek ‘dezenformasyon’

  Devletin tüm kurumlarının özellikle son on yıllarda nasıl bir çürüme içinde olduğu, bizzat bu çürümenin parçası olanlarca dile getiriliyor. Polisten yargıya, sivil bürokrasinin çeşitli kademelerine kadar saçaklanıp giden sayısız çıkar ağıyla karşı karşıyayız.

Ekim, 2023

 • 18 Ekim

  Filistin için sokağa, eyleme!

  Dünyanın emperyalistler ve uşaklarının oyun alanı olmadığını göstermek insanlığın sorumluluğu ve görevidir!

 • 7 Ekim

  Maceramız -II (İdeolojik hegemonyadan yıkıma)

  Devrimci sosyalizm kapitalist uygarlığın en radikal eleştirisidir; esinlediği hareketlerin direnci, kararlılığı, dayanıklılığı da bu özelliğin izlerini taşır. Bu olmadığında son on yılda dünyanın 44 ülkesinde görüldüğü üzere isyanlar parlayıp söner...

 • 6 Ekim

  Maceramız (İdeolojik hegemonyadan yıkıma)

  Marksist tarihçi E. Hobsbawm “Kısa 20. Yüzyıl Tarihi” adlı eserinde, 20 yüzyılın ekseninin sosyalizm olduğunu söyler; ona göre ya da ona karşı: herkes bu ekseni gözeterek hizalanmıştır kısa 20. yüzyılda…

 • 3 Ekim

  Yaratılan bataklık ve boğulamayan umut…

  Sahnenin önünde Dilan Polat'ın milyonlarca genç kadına “idol” olarak sununması varken tablonun bütününü ve esasını oluşturan sömürü, zulüm, baskı ve buna karşı bitmeyen mücadeledir.

Eylül, 2023

 • 26 Eylül

  Kadına çizilen sınırların özsel değişmezliği…

  Kadını aileye zincirlemeye, dahası aile içinde hiçleştirirken aynı zamanda sistemi yeniden üretecek bir militan haline getirmeye çalışan bugünkü yaklaşımla Cumhuriyet’in kuruluş paradigması arasında tarihsel bir devamlılık vardır.

 • 19 Eylül

  Hava işçiden yana dönmesin diye…

  Patronun tüm maskesini indiren, kölelik koşulları üzerindeki perdeyi yırtıp atan, patronlarla-devlet arasındaki ilişkiyi mahkemeleri-kolluk gücü-siyasi cephesi-yerel ağlarıyla bir bir teşhir eden bu direniş, toplumsal vicdanı harekete geçirip kapitalist vampire öfkeyi bileyecek bir okul oldu bile.

 • 1 Eylül

  1 Eylül: Savaşa ve faşizme karşı mücadele

  Emperyalist ülkeler ve onların burjuvaları, sadece kendi ülkelerindeki işçi sınıfı ve emekçilerin kanını iliğini son damlasına kadar sömürmenin yeni yol ve yöntemlerini aramakla yetinmezler, dünyanın her yerine yayılıp bütün halkları köleleştirmenin peşinde koşmaya başlarlar. Savaşların nedeni işte bu emperyalist yayılma ve hegemonya hırsıdır.

Ağustos, 2023

 • 27 Ağustos

  Özsavunma cezalandırılamaz!

  Duruşmalarda 'takım elbiseliydi', 'sakin ve efendice bir görünümü vardı', 'namusumu temizledim diye savunma yaptı' denilerek serbest bırakılan erkeklerden farklı olarak sistematik şiddet gören kadınlar tıkıldıkları evlerde yaşadıkları işkenceye boyun eğmeyip ‘özsavunma’ya başvurdukları için dört duvar arasına tıkılarak ömür boyu cezalandırılmaya çalışılıyor