Ufuk Turu

Şubat, 2024

 • 24 Şubat

  Devrimci Bir Odak İhtiyacı

  Türkiye’de bugün militan devrimci bir odağa ihtiyaç olup olmadığı konusunu tartışırken uzun boylu teorik açıklamalar yerine gözümüzün önünde olup bitenler üzerinden ilerlemeyi denemek belki daha anlaşılır ve ikna edici olur. Mesela Erzincan İliç’te yaşanan korkunç felaket/katliam üzerinde bir durup düşünelim

Ocak, 2024

 • 30 Ocak

  Sınıfı örgütleyememek (mi)?

  Sınıf hareketiyle devrimci sosyalist hareketin siyasal örgütlenmesi birbirini besleyip tamamlaması gereken bölünmez bir bütün olarak ele alınıp yürütülmek zorundadır. Bu topraklarda devrimin seyri ve geleceği bütünüyle bu konuda alınacak yola bağlıdır. 

 • 24 Ocak

  Lenin liberal miydi?

  Dünyada da Türkiye’de de ekonomik olduğu kadar ideolojik-siyasal-kültürel boyutlar taşıyan neoliberal birikim modeliyle birlikte temel tartışmalardan biri de “kimlik siyaseti mi sınıf siyaseti mi?” sorusu etrafında şekillendi.

 • 19 Ocak

  Sol’da Tasfiyeci Üçüncü Dalga -II

  Tasfiyeciliğin karakteri gereği her iki dalga sırasında da devrimci olana düşmanlaşma söz konusuydu. Fakat birinci dalga sırasında bu, devrimci olan her şeye cepheden saldıran toptan inkâr biçimine pek bürünmedi. İkinci dalga sırasındaki düşmanlaşma ise işin daha başında devrimciliğin d’sine bile tahammülsüz bir saldırganlık biçiminde kendini gösterdi.

 • 18 Ocak

  Sol’da tasfiyeci üçüncü dalga -I

  Küçük burjuva devrimciliğinin istikrarsızlığının özel bir tezahür biçimi olarak tasfiyecilik işlerin parti ve devrim açısından ters gittiği, ağır sorunların, yenilgi ve başarısızlıkların yaşandığı dönemlerde ortaya çıkar.

 • 17 Ocak

  Tarihsel kırılma

  Kaypakkaya geleneğini sürdürme iddiasındaki bir siyasal yapının TKP gibi bir çevreyle yan yana gelmeyi içine sindirebilmesi, dahası karşı taraf kendisini ağırdan satarken bunun peşinde koşan taraf görüntüsü vermesi aslında sözün bittiği noktadır.

Ekim, 2023

 • 16 Ekim

  Pusulayı şaşırmak

  Küçük burjuva liberallerin, Filistin Direnişi’nin bu tarihsel silkinişini “kabul edilemez terör eylemi” tepkisiyle karşılamalarında şaşırtıcı bir yan yok. Fakat kendisi de sık sık bu tür suçlamaların hedefi olan Kürt özgürlük hareketi başta olmak üzere devrimcilik hatta Marksistlik iddiasında olan kimilerinin Filistin halkının biriken öfkesine ve isyanına tercüman olan Aksa Tufanı harekâtında sadece ölü kadın bedeninin teşhiri ve rehinelere kötü muamele gibi kabul edilemez tutumları görmelerini insanın aklı gerçekten almıyor

Ağustos, 2023

 • 24 Ağustos

  Çemberi Nasıl Yarabiliriz?

  Varlığını pratikteki tutum ve politikalarıyla hissettirmeyen bir ‘devrimci sosyalistlik’ iddiasının, çekim gücü kazanmak şurada dursun her şeyden önce ‘devrimciliği’ tartışmalıdır.

Mayıs, 2023

 • 29 Mayıs

  Yeniden doğma fırsatı

  Bütün umudunu sandığa bağlayıp bu seçimlere ‘hayat memat seçimi’ misyonunu yükleyen kesimler tam bir moral çöküntü içinde. Güç tazelemiş olan iktidarın girişeceği saldırılardan önce bu ruh haliyle savaşmak gerekiyor. Çünkü bu ruh hali, karamsarlık, mecalsizlik ve bozgunculuktan başka bir şey üretmez

Mart, 2023

 • 22 Mart

  Aynı safta hizalanmayacağız!

  Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve bu iktidardan kurtulma isteği ne kadar haklı ve anlaşılır bir duygu ve beklenti ise onun basıncına teslim olarak hareket etmek de devrimci bir değişime öncülük iddiası ve misyonu açısından o denli kabul edilemez bir tutumdur.